Europe's Fashion History, Just a Click Away

25 March 2015

Jag har hittat en otrolig modeportal, en dröm för oss “fashion passionistas”.  Jag har varit inne i mode-portalen och den fungerar. Artikeln har jag fritt översatt och fritt citerat nedan. Längst ner följer länkar till både modeportalen och tidningen.

“Europe's Fashion History, Just a Click Away” by LIZA FOREMAN

Ett ambitiöst mode skapas och planeras ha sin debut 2 maj 2015 när ”Europeana Fashion” går online med cirka 100.000 digitala element från 22 europeiska museer och institutioner - ett galleri som sträcker sig från 1921 (en broderad klänning av Madeleine Vionnet till  Diana Vreeland, till designern Emilio Puccis utställning "Korrespondenser" vid Pitti Uomo mässan i Florens under 2005.

Projektets mål är att ha totalt 700.000 moderelaterade element i digital form och online och därmed bidra till att bevara europeiska modehistorien för framtida generationer.

"Det här är det första försöket att samla en sådan viktig samling av modeinnehåll från både privata och offentliga arkiv och museer", säger Aless Arezzi Boza, frilansmode curator baserad i Florens som övervakar webbplatsens innehåll och pr. "Och det är säkerligen en av de stora utmaningarna i projektet, för hittills, har mode varit spritt online och inte enkelt att söka”.

Nu, kommer de som går till www.europeanafashion.eu hitta information om projektet, en blogg om dess utveckling, ett socialt mediahörn med Twitter- och Facebookinlägg och en lista över moderelaterade händelser runt om i Europa.

När webbplatsen är helt klar, menar arrangörerna, att användarna kommer att kunna söka i arkiven efter datum, formgivare, objekt eller sökord. Ett klick på en viss bild visas en detaljerad vy och mer information, samt fler bilder, om dessa finns tillgängliga.

Objekten kommer att  inkludera bilder från modevisningar, catwalks, museiutställningar och installationer från modemässor; videors biografier; bloggar; dokumentation som inbjudningskort, som kan anses vara konstverk i sig; och artiklar från tidningar och tidskrifter från 1900talet.
"Mode är idag en del av ett allmänt kollektivt system och en del av Europas kulturella profil", menar Laudomia Pucci di Barsento , vice vd och image director hos Emilio Pucci och ägare av ”Fondazione Archivio Emilio Pucci”, som började digitalisera sitt arkiv för över ett decennium sedan.

"En allvarlig reflektion kring mode kultur och historia i en specialiserad portal, har blivit ett måste."

länk: www.europeanafashion.eu

länk: www.nytimes.com

 

I found an article in New York Times, about wonderful news for us fashion passionistas. I have taken a few quotes from the article, and further down you can follow detached links.

“Europe's Fashion History, Just a Click Away” by LIZA FOREMAN

An ambitious fashion archive is being readied for its debut May 2, when Europeana Fashion will go online with about 100,000 digital elements from 22 European museums and institutions — a gallery ranging from a 1921 embroidered dress by Madeleine Vionnet to a Diana Vreeland letter to the designer Emilio Pucci.

The project’s goal is to have a total of 700,000 fashion-related elements in digital form and online by March 2015, helping to preserve European fashion history for future generations.

“This is the first attempt to assemble such an important collection of fashion content from both private and public archives and museums,” said Alessandra Arezzi Boza, a freelance fashion curator based in Florence who oversees the site’s content and communications. “And it is surely one of the great challenges of the project as, until now, fashion content was scattered online and not easily searchable.”

For now, those who go to www.europeanafashion.eu will find details about the project, a blog about its development, a social corner with Twitter feed and Facebook posts, and a list of fashion-related events around Europe.

Once the site is fully ready, organizers say, users will be able to search the archives by date, designer, item or keyword. A click on a particular image will bring up a detailed view and more information, as well as more images, if available.

Items will include images from fashion shows, catwalks, museum exhibitions and installations in fashion fairs; videos; biographies; blogs; documentation like show invitations, which might be considered works of art in themselves; and articles from newspapers and magazines dating from the 18th century.

“Fashion is today part of a general collective system and part of Europe’s cultural profile,” said Laudomia Pucci di Barsento, vice president and image director of Emilio Pucci and owner of the Fondazione Archivio Emilio Pucci, which began digitizing its archive 10 years ago.

“A serious reflection on fashion culture and history on a specialized portal has become a must.”

 

Link: www.nytimes.com

Link: www.europeanafashion.eu


0 COMMENTS