Valentino and the new way at looking at men and beauty

16 April 2015

Photo: Courtesy of Valentino on style.com

Delar av inlägget är citat och mina egna fria översättningar till svenska, från bustle.com och telegraph.co.uk

Jag läste en underbar artikel av Alfred Tong, publicerad för en månad sedan på telegraph.co.uk: "Zoolander är tillbaka, och moderna män är mer lika honom än någonsin"

Journalisten är helt rätt i tiden när han säger att företeelsen, Zoolander, bryter gamla murar och ger ett modernt och nytt sätt att se på mode och skönhet. Alfred Tong skriver bl.a: "Men vad du också snabbt inser är att manlig skönhet har långt ifrån samma cache eller makt som kvinnlig skönhet. Detta är tydligt i det faktum att män fortfarande tjänar långt ifrån lika mycket pengar som kvinnor. Men det är bara ett enkelt resultat av utbud och efterfrågan: skönhet- och mode industrier för kvinnor minimerar fortfarande mäns, som nu bara börjar försöka att komma ikapp.

Det kan aldrig bli aktuellt med en Zoolander för kvinnor. Det finns inget roligt att tycka om en vacker kvinna. Naturligtvis kan en vacker kvinna vara intensivt roligt, men hennes fysiska skönhet är inget att skratta åt. En kvinnas skönhet startar krig och sjösätter fartyg, medan vackra män och manlig fåfänga fortfarande är föremål för åtlöje. Kanske är det på grund av Zoolander, men jag kan inte tänka mig något roligare än att se en av mina vänner stryka omkring på catwalken eller på en skylt. Tanken är i sig löjlig. Det är därför det finns så få manliga modeller som stilikoner. Våra manliga idoler tenderar att vara skådespelare, musiker, idrottsmän och ibland till och med politiker. Dessa är oftast män som ska utöva makt eller låtsas utöva makt i filmerna, eller att de är kreativa. De gör saker. Att vara riktigt riktigt snygg är inte tillräckligt. Och medan vi beundrar män som bär en till synes enkel stil, är vi misstänksamma mot män som har minsta antydan till fåfänga. Fåfänga män är skamliga, från Robert Peston nya frisyr till Gordon Ramsays Hollywood tänder. Vi har utvecklat en nolltolerans till narcissism och tillgjordhet, medan samma män generellt är mer ”primped och preened” än någonsin. Kanske anledningen till att vi fortfarande anser Zoolander vara rolig, och behöver honom mer än någonsin, är att han håller upp en spegel för och till oss alla. "

Med det sagt, det är ingen biggy att enligt bustle.com, har Karl Lagerfeld uppgett för Vogue att han "inte gillade"  Zoolander 2 cameo som Ben Stiller och Owen Wilson gjorde på Valentinos catwalk i vintras. 

Med det sagt först kommer sommaren, så jag måste bara visa er denna underbara Valentino summerlook för 2015 nedan.

 

Parts are quoted and freely translated to swedish from at bustle.com and telegraph.co.uk

I read a wonderful article by Alfred Tong published a month ago at telegraph.co.uk called: ”Zoolander is back, and modern men are more like him than ever”

The journalist is right on spot when he states that in fact. Zoolander breaks walls, as a new way of looking at fashion and beauty. For instance Alfred Tong says:

”But what you also quickly realise is that male beauty has nowhere near the same cache or power as female beauty. This is apparent in the fact that they still earn nowhere near as much as women. But that’s just a simple fact of supply and demand: the beauty and fashion industries for women still dwarves men’s, which is now only beginning to catch up. What's more, there could never be a Zoolander for women. There’s nothing funny about a beautiful woman. Of course, a beautiful woman can be intensely funny, but their physical beauty is no laughing matter. A woman’s beauty starts wars and launches ships, while beautiful men and male vanity are still subjects of ridicule. Perhaps it’s because of Zoolander, but I can think of nothing funnier than seeing one of my friends prowl the catwalk or up on a billboard. The idea is inherently ridiculous. That’s why there are so few male-model style icons. Our idols tend to be actors, musicians, sportsmen and, sometimes, even politicians. These are men who wield power or pretend to in the movies, or they’re creative. They do stuff. Being really really good looking is not enough. And while we admire men who carry themselves with apparently effortless style, we are suspicious of the slightest hint of vanity. Vain men are pilloried, from Robert Peston's new haircut to Gordon Ramsay's Hollywood teeth. We have developed a zero-tolerance to narcissism and affectation, while at the same men generally are more primped and preened than ever. Perhaps the reason we still find Zoolander funny, and need him more than ever, is that he holds a mirror up to us all.”

With that said, its no biggy that according to bustle.com, Karl Lagerfeld hates a lot of things like ugly people and according to Vogue, Kaiser Karl has stated the he ”didn´t like” the Zoolander 2 cameo Ben Stiller and Owen Wilson made on Valentinos runway this winter. Ehhh, no surprise there! :) 

But for now summer is coming up, so I just have to show you this wonderful Valentino summerlook 2015.

Myself wearing Valentino from top to toe, for nathalieschuterman.com, photo Simon Pudas


0 COMMENTS