”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”

05 June 2015

Fashionsad for YSL

 

Jag läste en artikel av Elizabeth Lancaster som publicerades igår on-line på www.cbsnews.com En modeannons har förbjudits då den visat en modell med "ohälsosam undervikt". Annonsen för Yves Saint Laurent som publicerades i Elle UK har förbjudits då modellen som avbildas i annonsen ses som "sjukligt underviktig"

"Många människor tittar på dessa annonser" "Men i modevärlden, säljer skinny fortfarande en hel del." berättar vice chef Natalie Zmuda Advertising Age till CBS. UK:s Advertising Standards Authority ansåg att denna annons i synnerhet var "oansvarig", med modellens synliga bröstkorg och revben samt tunna knän och lår.

Efter alla de skadliga effekterna dessa typer av bilder har haft på kroppsuppfattning och hälsa är det svårt att förstå hur de kan fortsätta att visas i media.

Andra modeannonser/kampanjer som förbjudits i UK är t.ex. nedanstående annons för Tom Ford (sexualiserad kvinna) och Miu Miu (sexualisering av barn, modellen var dock 21 år när bilden togs, men det som räknas är såklart det visuella budskapet)

 

I read an article that was published yesterday on-line at www.cbsnews.com by Elizabeth Lancaster. ”Fashion ad banned for "unhealthily underweight" model”. An advertisement for fashion brand Yves Saint Laurent that appeared in Elle UK magazine has been banned after a regulator deemed the model depicted in the ad as "unhealthily underweight."

"A lot of people are looking at these advertisements," "But in the fashion world, skinny is still selling a lot." said deputy managing editor Natalie Zumba at Advertising Age to CBS. The U.K.'s Advertising Standards Authority thought that this ad in particular was "irresponsible," citing the model's visible rib cage, thin knees and thighs, and a pose that drew attention to her narrowness.

After all of the harmful effects these types of images have had on body-image and health it's hard to understand how they can continue to appear in the media.

Other fashion ads that has been banned in UK is for example; fashion ad below for Tom Ford (sexualising women) and Miu Miu (sexualising children, though the model at the time of the photoshoot actually was 21 years, but its the visual message thats important).


0 COMMENTS