Faking it: The new style for working in the fashion industry

28 June 2015

Jag är en fashionista, eller snarare jag har passion för fashion, så kanske passionista är ett bättre ord. (Martina Bonnier myntade uttrycket). Modevärlden är svår att slå sig in i. Ibland känns det som kunskap och intresse för mode får stå tillbaka, då det som premieras är kontakter, bloggare och att klä sig så galet som möjligt. Enligt mig så behövs lite mer substans för att förstå mode, mode för mig är allvarligt. Mode är en del av samhället, skapat av historien och skapas för framtiden samtidigt som det upplevs i samtiden. Modestudierna har fått mig att förstå varför en trend och ett mode blir stort och även tänka varför! Med den bakgrunden kommer också fördelarna av kunna analysera vad som händer och också framtida trender. Efter enorma stora blunders i våra stora modemagasin (ex. på höstens fårskinnspälsar från Stella Mccartney, Stella är vegan och skulle aldrig använda djur i sina designs), börjar jag fundera alltmer kring frågan: Vilka kunskaper krävs egenligen för att få arbete inom mode och styling idag? Kanske allt är: Fake it until you make it ? :P

I am a fashionista, or rather I have a passion for fashion, so maybe passionista is a better word. (Martina Bonnier coined the term). The fashion world is difficult to find a job in. Sometimes I feel that knowledge and interest in fashion has to stand back, what is rewarded is the contacts, blogger and to dress as crazy as possible. According to me there is a need for more substance to understand fashion, fashion for me is serious. Fashion is a part of society, created by history and created for the future while it is experienced in the present. Fashion studies have led me to understand why a trend and a fashion becomes adorned and also to understand why! With that background comes benefits as being able to analyze what is happening in fashion and also future trends. After many huge blunders in our major fashion magazines (ex. "in fallcollection sheepskincoats are a big trend, see Stella Mccartney", Stella would never use animals in her designs), I begin to think more and more around the question: What knowledge is required to obtain work in fashion and styling today? Maybe everything is : Fake it until you make it? :P

 

 


0 COMMENTS