Versace couture fashion show in Paris

06 July 2015

Italian fashion designer Donatella Versace during the Haute Couture Fall-Winter 2015/2016 collection show in Paris. Photograph: Kamil Zihnioglu/AP and Photograph: Miguel Medina/AFP/Getty Images

 

Donatella Versaces couture modevisning var extravagant. Catwalken var en 30 meter lång glasmonter som innehöll 25.000 nyskurna orkidéer och ett gigantisk Medusa huvud (Versaces emblem)

Oavsett vilka trenderna som gäller inom mode kan Donatella Versace inte kan låta bli att visa upp en kvinnas kropp maximalt. Klänningar var duvgrå, ljusturkosa och babyrosa och tillverkade i lager av utsökta material som georgette, spets och sliten chiffong. Korsett toppar översållade med Swarovski kristaller - och en övergripande medeltida känsla med ärmar som änglars vingar. Detta ljuva bröts av då alla modeller hade sju-tums platåskor eller knähöga stövlar samt ringbrynja klänningar och korsettklänning vilket gav en känsla av krigarkvinna kanske från drottningarna i Game of Thrones. "För mig representerar en korsett segheten hos en kvinna", sade Donatella Versace.

Korsetter har diskuterats mycket inom modestudierna på Stockholms Universitet, dels i egenskap av fashion med även djupare i den påverkan den haft kvinnans fysik. I ”The fashioned body” av Joanne Entwistle menar författaren att korsetten behållit sin styrka som erotisk plagg och fortfarande är ett av de mest betydande fetischobjekten idag. Hon tar också upp att författarna Kunzle och Steele båda erkänner ambivalens kring korsetten och faktiskt, alla kläder, som uttrycker två så motsatta önskningar: plagg ska täcka kroppen och samtidigt smickra och visa den. Kunzle har uttryckt följande: ”The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female”

Privat för mig så är Versace speciellt, en väska från Gianni Versace (som på den tiden var dyrare än en samtida Hermes Birkin) finns I min hylla. Gianni Versace arbetade i Florens dit min gudmor flyttade, efter att ha arbetat som toppmodell för Mikas I många år.

Donatella Versace’s couture fashion show was extravagant. The runway was a 30-metre long glass case housing 25,000 freshly cut orchid and a giant Medusa head.(Versace trademark)

Regardless of trends in fashion Donatella Versace really show off a woman’s entire body. Dresses were dove grey, light turquoise and baby pink and made from layers of exquisite material like threaded georgette, cobwebby lace and frayed chiffon. Corset tops were studded with Swarovski crystals that gave an overall medieval feeling with sleeves that looked like angels’ wings.  But softness change as all the models wore seven-inch platform shoes or knee high boots, and the chain mail dresses and corseted gown gave the feeling of a warriorwomen or a fairtale queen from Game of Thrones. “For me a corset represents the toughness of a woman,” said Donatella Versace.

Corsets have been a subject of many discussions during my fashion studies at Stockholm University, as well as the corset as a fashionitem but also the impact it has had for womens physique and health. In "The fashioned body" by Joanne Entwistle the author claims that the corset has maintained its strength as erotic garment and still is one of the most significant fetish objects of today. She also mentions that the authors Kunzle and Steele both acknowledge an ambivalence about the corset and indeed, all the clothes that express two such opposing desires: garments to cover your body and simultaneously flatter and show it. Kunzle has expressed the following: "The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female"

Private for me is Versace is speciak, a bag of Gianni Versace (which at the time was more expensive than a contemporary Hermes Birkin) has a place in my shelf. Gianni Versace was working in Florence where my godmother moved, after working as one of Mikas top models for many years.

 


0 COMMENTS