Pippi Longstocking for Vogue Japan in the september issue :)

28 July 2015

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @chanelofficial 

Pippi Longstocking from @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @moschino by @itsjeremyscott 

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo wearing @dior 

 

Pippi Långstrump är en ovanlig flicka. Hon är världens starkaste, har fräknar och röda flätor som står rakt ut, säger emot vuxna och är ouppfostrad. En flicka som spränger alla gränser och konventioner och som gör vad som faller henne in. Hon besegrar polis, skola och samhällsordning med sina ord och sin övernaturliga styrka. Hon sover med fötterna på huvudkudden och går baklänges på gatorna med motiveringen: 'Lever vi kanske inte i ett fritt land? Varför skulle man inte gå baklänges?' Såklart fanns det kritiker mot författaren Astrid Lindgrens figur och på en journalists fråga om kritiken svarade hon bland annat : "Det är många, många flickor, vuxna, som talat om att Pippi hjälpt dem ... Många har sagt att hon givit dem nån sorts kraft. Och det kan man förstå för i alla tider har det varit.. pojkar, pojkar, pojkar - och så kommer det en flicka. Då är det klart att de börjar tänka att kanske kan jag också."

Jag älskar att Vogue Japan har gjort Pippi till en centralfigur i det prestigefyllda septembernumret. Vi svenskar ska vara stolta över mycket Pippi står för: frihet, jämlikhet och rätten att vara sig själv! Det är så kul, Pippi brydde sig inte om vad hon satte på sig alls, och nu kopierar en stylist hennes stil med kläder från Chanel, Dior och Moschino :)

Pippi Lockstocking is an unusual girl. She is the strongest person in the world, has freckles and red pigtails standing straight out, she talks back to adults and is rude A girl who breaks all boundaries and conventions and does whatever she feels like doing. She defeats the police, the school and social orders with her words and her supernatural strength. She sleeps with his feet on the pillow and walk backwards on the streets to make a statement: 'Are we perhaps not in a free country? Why not go backwards? ' Of course, there were criticism directed at the author Astrid Lindgrens figure Pippi and when a journalist asked a question about the criticism the author replied, in part: "There are many, many girls, adults, who has said about Pippi that she helped them ... Many have said that she has given them some sort power. And it can be understood that thru history, it has been the fact that …..boys, boys, boys - and then a girl appears. Then it becomes clear that they start thinking that maybe I can too. "

I love that Vogue Japan has made Pippi a central figure in their prestigious september issue. We Swedes can be proud of a lot that Pippi stands for: Freedom, equality and the right to be yourself! This is so fun, Pippi did not care about what to wear and now a stylist try to copy her style using Chanel, Dior and Moschino :)

 

Pippi as we remember her from tv/movie. In this picture, being directed by the author Astrid Lindgren


0 COMMENTS