What you see - might not be what you get

11 June 2016

 

 

 

 

 

De senaste veckorna har jag ibland lekt lite med löshår och lösögonfransar när jag gått ut :) Vanligtvis är jag mitt vanliga enkla naturliga jag med halvlångt hår och väldigt lite makeup. Nu har jag dragit på ordentligt de senaste partydagarna. Även om reaktionerna blev som förväntade, att jag är en lätt tillgänglig bimbo, så är det intressant hur människor dömer andra som de inte ens känner för att de har rufsigt långt hår och mycket make-up :)

I boken "Modets metamorfoser" har Nordberg konstaterat, att trots att frisyrer hos människan bärs av alla åldrar och samhällsskikt, påverkar ett byte av frisyr och hårfärg, på samma sätt som ett byte av klädstil, och ger en förändring av personen som bär frisyrens identitetsupplevelse, såväl som omgivningens bemötande.

Om frisyren är vild och slarvig med koppling till en viss estetisk iscensättning kopplas detta samman med individens kompetens och personliga egenskaper. En vild eller slarvig frisyr tolkas som om personen som bär frisyren är slarvig, ombytlig och saknar stabilitet och därmed inte är att lita på. 

Biddle-Perry och Chang har i boken "Hair" skrivit om att i vissa kulturer och religioner, ses kvinnors hår som en källa till frestelse och stolthet, och är därför farligt att låta synas överhuvudtaget. Ett exempel de tagit upp är hur “löst och utsläppt” hår hos kvinnor symbolisera en moraliskt “lössläpphet” men också en “naturlig” sensualitet. 

Saken är den: Jag är allt annat än lössläppt och lätt tillgänglig! Snarare tvärtom! Det är däremot väldigt roligt att leka med identiteter och se omgivningens reaktioner, kanske är det den lilla akademiska etnologen och modevetaren i mig som är ute och undersöker sociala reaktioner? Haha, Pussen.

 

The latest weeks I have played a little with hair extensions and false eyelashes while partying :) Usually I'm my usual simple natural me with half long hair and very little makeup. Now I have went all-in recent party days. Although the reactions were as expected, that I'm a bimbo and both easy and available,  it is interesting how people judge others they do not even know for their wild long hair and extensive make-up :)

In the book "Modets metamorfoser" (Fashion metamorphoses) Nordberg found that despite the hairstyles of people worn by all ages and societys a change of hairstyle or hair color affects in the same way as a change of clothing style, and provides a change of the person wearing the hairstyles identity experience as well as the societys response.

If your hair is wild and sloppy linked to a particular aesthetic, it is staging links and a connection with the individual's skills and personal qualities. A wild or long hairdo gets interpreted as if the person wearing the hairstyle is careless, fickle and lack stability and therefore is not to be trusted.

Biddle-Perry and Chang has in the book "Hair" written about how in some cultures and religions, women's hair is seen as a source of temptation and pride, and is therefore dangerous to be seen at all. One example they have raised is how "loose and released" hair in women symbolize a "lack of moral" but also a "natural" sensuality.

The thing is: I am anything but without highest moral and not at all easily accessible! Rather the opposite! However, it is very fun to play with identities and see the reactions, perhaps it is the little academic ethnologist and fashion scientist in me that are out examining social reactions? Haha, XOXO.

 

 

 


0 COMMENTS