who are you to judge?

17 June 2016

 

 

 

Jag har tänkt på en sak! Varför kan inte alla människor sluta försöka förstöra för andra. Ofta pga avundsjuka eller kanske förutfattade meningar och fördomar. Jag umgås med alla sorts människor, från alla sorts bakgrunder och i alla åldrar. Det finns vissa som säger att man är som de man umgås med? Kan inte stämma för då skulle jag vara en person med 100-tals personligheter. Jag dömer ingen, så varför ska jag dömas? Jo, uteslutande från avundsjuka och uteslutande av tjejer/kvinnor. Men jag håller mig till mitt favoritordspråk: Kill em with kindness! Pussen

 

I have thought about some things? Why can not all people stop trying to destroy for others. Often due to jealousy or maybe preconceptions and labeling stereotypes. I hang with all kind of people, from all background and in all ages. Some may say you are like the society you surround yourself with? That is false, because if it was right I wound be a person with houndreds of persona. I judge noone, so why judge med? Well, to put it in one word jealousy and always by women. But, I stick with my favorit quote: Kill em with kindness! XOXO

 

 


0 COMMENTS