Who am I ?

19 June 2016

 

 

Igår fick jag en fråga jag fått många gånger förut. Är du svensk, du ser inte svensk ut? Vad ska man svara när man känner sig svensk, men ändå inte? Formellt är jag svensk och schweizisk eftersom jag har dubbla medborgarskap och två olika pass. Min uppfostran är annorlunda kanske, mer gammalmodig? Vilka kan vika servetter enligt gamla traditioner i min ålder? Sedan har jag aldrig levt som en "normal" svensk tonåring med festande, killar och hänga i tjejgäng. Jag tillbringade alla de åren i stallet med min ponny istället :)

Mitt utseende då? Jo, jag har ljus hy och egentligen väldigt mörkt hår. Det kommer från min mor som är väldigt blek och har mörkt rött hår, vilket hon i sig ärvt från sin far som kommer från Monaghan på Irland. Även min näsa, markerade kindben och käklinje har jag ärvt från henne. Det jag ärvt från min far är främst de ljupa liggande ögonen och den kraftigt markerade munnen. Detta har han i sin tur ärvt från sin far och de är schweizare från Munsingen i Schweiz. Jag har också ärvt min fars oerhört snabba ämnesomsättning, vilket gör att jag är väldigt smal hur mycket jag än äter.

Vi lever i en multikulturell släkt. Jag har avlägen släkt som från ett Europeisk kungahus tre generationer tillbaka och även från Tyskland som kom hit flyendes från andra världskriget, något som väldigt få vet. Jag har också ingifta personer i vår släkt från Kina, Ryssland och Syrien. 

Kanske kan man kalla mig den typiska nutida svensken, en människa med ursprung från hela världen men ändå svensk? Pussen

 

Yesterday I got that question I got so many times before. Are you swedish, you do not look swedish? What can one answere when one feels swedish, and yet not? Formally I swedish and swiss due to double citizenships and two passports. My upbringing was maybe a bit different, more oldfashioned? Who can fold napkins like in ancient days at my age? Then I never really lived us a "normal" swedish teenageer with partying, boys and hanging in girlgangs. I spent all those years in the stable with my pony instead :)

My looks then? Well, I have light skin and originally dark hair. That features comes from my mother who is very paly and has dark red hear, which she inherited from her father that comes from Monaghan in Ireland.  Even my nose and my high cheekbones and strong jawline is from her. What I inherited from my father is foremost my deep eyes and my strong marked mouth. Which he inherited from his father and they come from Munsingen in Switzerland. I also inherited my fathers high metabolism, which causes me beeing very thin no matter how I eat.

We live in a multicultural family. I have familymembers from an European royal family three generations back and even from Germany who fled here from the World War II, which not many knows. I also has people married into our family from China, Russia and Syria.

Maybe one can call me the typical modern swedish, a person with origin from all over the world, but yet swedish?  XOXO

 

 

 


0 COMMENTS