War photographer for Dolce and Gabbana

25 June 2016

 

 

 

Dansande italienare, en rolig lokal italiensk känsla på gatorna i Neapel. Kanske inte de element som man normalt kan förvänta sig från en typisk modekampanj. Till deras senaste modekampanj har modehuset Dolce & Gabbana tagit en ny riktning när de anställde Franco Pagetti, en krigsfotograf som sedan 1994 har täckt konfliktsituationer i Afghanistan, Kosovo, Östtimor, Kashmir, Palestina, Sierra Leone och södra Sudan, till att fotografera kampanjen.

Enligt Telegraph var Pagetti till en början tveksam till att tacka ja till modejobbet. Det var först efter det att han fick veta vad modeskaparna förväntade sig "Ett enkelt reportage av våra kläder i Napoli", som han tog det. Pagetti ville se till att kampanjen var naturlig och äkta, så inga makeupartister eller frisörer tilläts under inspelningen. Fotografen berättade "I Bagdad och Libyen, går jag runt ensam och tar bilder. Jag har inte en massa människor som omger mig. Jag vill vara ensam med min historia och människorna framför kameran. Mera, än modellerna, bör Napolis folk vara stjärnorna i kampanjen. "

Älskar detta nya sätt att använda erkänt duktiga fotografer med en ny inställning till modefotografi. Riktigt lyckat resultat också. :)

 

Dancing Italians, a fun local vibe and the streets of Napoli. Maybe not the elements you would expect from a typical fashion campaign. For their latest fashion campaign fashionhouse Dolce & Gabbana took a new direction when hiring Franco Pagetti, who's been a war photographer since 1994, having covered conflict situations in Afghanistan, Kosovo, East Timor, Kashmir, Palestine, Sierra Leone and South Sudan, to shoot the campaign.

According to a Telegraph Pagetti was apprehensive about accepting the job. It was after he was told that the fashion designers expected ”A simple reportage of our clothes in Napoli”, he took it. Pagetti wanted to make sure that the campaign stayed natural and real so no makeup artists or hairstylists were allowed during the shoot. The photographer said "In Baghdad and Libya, I walk around on my own taking pictures. I don't have a bunch of people surrounding me. I want to be alone with my story and the people in front of my camera. More than the models the people of Napoli should be the star of the campaign."

Love it and this new way of using photographer with a different approach to fashion photography. Result perfect too :)

 

 

 

 

 

Pictures from instagram.com #dolceandgabbana

 


0 COMMENTS