the story of my life

05 July 2016

 

 

 

 

 

 

 

Mitt liv i en liten ask! Igårkväll hände det som hänt så många gånger förut. En vän, som jag brutit med, tog återigen kontakt och bad om förlåtelse. Varför bröt vi? Jo, tyvärr var hennes kille inte den hon förälskat ville se. Ni vet kärleken gör en blind? Jag har nog aldrig varit kär för jag har aldrig blivit förblindad? Såklart, accepterade jag hennes ursäkt. Jag har ganska lätt att förlåta. Inte glömma, men förlåta. Nu, ska vi ta upp kontakten igen och det ser jag fram emot :)

Vad jag vill komma till är att jag aldrig riktigt kan gömma mig i en folkmängd. Jag är en sådan som blir jagad av män, vare sig jag vill eller inte och ibland så orsakar det problem. Även om jag själv aldrig skulle bli intresserad av någon som mina vänner är, eller varit kära i, så kan det uppstå problem när alla runtomkring inte är lika ärliga och lojala som jag själv. Rita Hayworth sa en gång att: Det är ett bra tips att omge sig av fula kvinnor och vackra män. För mig är betydligt enklare att omge mig av vackra kvinnor! Mina få närmaste vänner är väldigt vackra både på insidan och utsidan,  och då uppstår aldrig den där konkurrenssituationen och avundsjukan. Den där hemska avundsjukan som gör att kvinnor gör allt för att förstöra ditt liv, bara för att män inte vill ha dem. Eller egentligen inte bara kvinnor förresten? Jag har vid ett tillfälle varit med om att en "man" försökt förstöra för sin "vän" som blivit kär, men det var snarare av egoistiskta,  ekonomiska och hålla-upp-en-livsstils skäl. Pussen

 

The story of my life! Yesterday evening a thing occured that happened so many times before. A friend, who I broke with, searched my contact and asked my forgiveness. Why we broke our friendship? Well, her boyfriend was not what she wanted him to be. Love made her blind? I might never been in love due to never been blinded like that? Ofc, I accepted her apology. I forgive easily. I do not forget, but I forgive. Now, we are gonna catch up again and I am really looking forward to it :)

What I want to say with this is that I have never been able to hide in a crowd. I have always been hunted by men, whether I wanted or not, and sometimes that causes problems. Even though I never would be interested in one of my friends lovers or has been lovers, there can arise problems when everybody around aren´t that honest and loyal as me. Rita Hayworth said once: It it a good choice to surround yourself with ugly women and beautiful men. For me it is much easier to surround myself with beautiful women! My closest few friends are extremely beautiful, inside and outside, and then these problems with competition and jealousy never occure. That awful envy that makes women do everything to destroy your life, just because they have been rejected. Or maybe not just women? I have at one time in my life experienced a "man" trying to destroy for his "friend" that fell in love, but that was more of egoistic economy and trying-to-have-a-certain-lifestyle reasons. XOXO

 

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS