the modern artist - alessandro michele

21 September 2016

 

 

 

 

I en av världens mest berömda essär "The Dandy", helgar Baudelaire dandyn som den sista hjälten i det moderna livet och en man som tappert försöker att bevara ett aristokratiskt sätt, i ansiktet av skenande konsumism. Jag känner att Alessandro Michele kreatören för GUCCI genom det historiska aristokratiska producerar något som vi känner igen, inte kan sätta fingret på. Den där igenkänningsfaktorn är så himla viktigt när det gäller modets väg till hjärtat enigt mig. Jag har lärt mig så mycket om olika modehistoriker och filisofers syn på mode. Purdy skrev bl.a. om att Simmels briljans ligger i hans förmåga att belysa denna spänning mellan socialt tryck och personlig frihet i varje ögonblick i modecykeln. Simmel skrev att hela historien om samhället återspeglas i de slående konflikterna, kompromisserna, vunna långsamt och snabbt förlorade, mellan social anpassning till samhället och på samma gång ett individuellt avstånd från dess krav. Alessandro lyckas visa individualitet i den mest extrema formen och ändå blir den socialt accepterad.

Alessandro visar med sin kollektion återigen sin djupa kunskap inom historia, litteratur, religion och konst. Han lägger ner dessa kunskapsbitar i en skål och sedan tar hans magiska fingrar upp de olika elementen i en ordning, som bara han förstår. Han är helt magisk, och modevärlden häpnar!

Jag ser inte bara italienska guldåldern, franska renässansen, engelska Victorianska och Elizabethanska perioderna. Jag ser inte bara romarna, medeltiden, korsriddarna, samurajerna, de kinesiska emperierna och afrikanska stammarna. Jag ser inte bara filmer som "De tre muskötererna" och "Stolthet och fördom". Jag ser inte bara YSL,  Chanel och Alexander Mcqueen. Jag ser att den mannen behärskar mode på ett helt annat sätt en någon annan i modern tid! Kalla mig ett fan, kalla mig en fanatisk idoldyrkare. Jag står för det! Pussen

 

 

 

In one of the worlds most famous essays ”The Dandy”, Baudelaire sanctifies the dandy as the last hero of modern life a man who tries valiantly to preserve an aristocratic rule of conformity in the face om rampand cosumerism. I feel that Alessandro Michele thru GUCCI and thru the historical aristocratical produce something that we recognize, but can not find out exactly what. That factor of recognize is so important when it comes to fashions way into the heart according to me. I have learned so much about fashionhistory and philosophers opinion about fashion. Purdy writes for example that Simmels brilliance lies in his ability to elucidate this tension between social pressure and personal freedom at every moment in the fashion cycle. Simmel expressed that the whole history of society is reflected in the striking conflicts, the compromises, slowly won and quickly lost, between socialistic adaptation to society and individual departure from its demands. Alessandro shows individuality in a most expressive form and yet it get socially accepted.

Alessandro proves, again, with his collection his deep knowledge about history, litteratur, religion and art. He puts all that he know in a bowl and then his magic fingers picks up the elements in an order, that only he can master. He is a magician, and the fashionworld is astonished!

I do not just see the italian golden age, the french renaissance, the english Victorian and Elizabethan eras. I do not just see the romans, the middle ages, the crusadors, the samurais, the chinese empires and the african tribes. I do not just see movie like "The three musketeers" and "Pride and prejudice". I do not just see Yves Saint Laurent, Coco Chanel and Alexander Mcqueen. I see that this man possess a knowledge about fashion that no other possesses in modern time! Call me a fan, call me a fanatic idolworshiper. I own up to it! xoxo

 

 

All images from www.vogue.co.uk from Alessandro Michele rtw ss2017 for GUCCI. Please click on image of your choice for a closer look. 


0 COMMENTS