My unexpected lover

15 October 2016

 

 

 

Det går aldrig att planera sin tid på ett tillfredsställande sätt! Jag är väldigt flexibel, ändå blir jag frustrerad när andra människor gör ett riktigt dåligt jobb och det påverkar mig. Inte en gång, utan nästan varje vecka. Helt omöjligt när kursansvarig lägger in en hel bok att läsa, dra slutsater om och vara redo att diskutera inom några få dagar, särskilt när man följt instruktionerna och planerat upp sin tid utefter givna förutsättningar. Så den här boken blir min älskare torsdag-måndag (förutom allt annat jag planerat in). Trots att all litteratur ska annonseras minst 1v innan föreläsning och gärna vid kursstart, kommer informationen oftast inte inom tiden och t.om. ibland dagen innan. Så hej då planering och att vara noga med logistiken och studera för att lära,  igen!!!

I can never accomplish to do a fullfilling schedule! I am very flexible, although I get so0 annoyed when other people do a very poor job that affects me daily. Not once, but almost every week. Quite impossible when the responsible for our course puts in an entire book to read, draw conclusion from and be ready to discuss on tuesday morning, especially when I have followed given instructions and planned my time accoringly. So, this book will be my everyday lover thursday-monday (on all the time I have not schedule already). Even though all literature should be annonced more than 1w before lecture and mainly and the start of the course, this information usually does not, sometimes info comes even the day before lection. So say bye-bye to be a good planner, for studying to actually learn, again!!!

 

 

 


0 COMMENTS