tip for a sunday in stockholm

30 October 2016

 

 

 

 

 

Alla mode, historia och konstintresserade borde verkligen besöka utställning "Renässansmode i papper" som finns på Livrustkammaren i Stockholm under tiden den 16 september 2016 – 19 mars 2017.

På livrustkammarens hemsida kan man läsa om utställningen att: Nutid möter historia i utställningen Renässansmode i papper där familjen Medici gästar Livrustkammaren i vackra renässansdräkter. Renässansmode i papper visar en kollektion med handmålade dräkter som är inspirerade av renässansens mäktigaste familj, Medici i Florens. Dräkterna är tillverkade i papper av den belgiska konstnären Isabelle de Borchgrave och presenteras nu för första gången i Sverige och Norden. Dräkterna i papper låter ana prakten från det florentinska renässanshovet: överdådiga former, starka kulörer, spets, krus, släp, rosetter och volanger. Isabelle de Borchgrave har använt historiska  konstverk och porträtt som grunden för sitt arbete. Hon skapar också det vi inte ser hos porträtten: nederdelen av dräkten och skor, baksidor av dräkter och fantastiska håruppsättningar. Kollektionen består av 28 handmålade pappersdräkter, burna av kvinnor, män och barn, samt en häst, allt i naturlig storlek.

Isabelle de Borchgrave är en belgisk konstnär och skulptör (född 1946 i Bryssel) och har främst uppmärksammats för sina färgstarka målningar och avancerade pappersinstallationer och dräkter i naturlig storlek. Hon finns representerad på ett flertal museer världen över. Isabelle de Borchgrave har även varit verksam som designer och gjort klänningsdetaljer åt modeskaparen John Galliano när han var chefsdesigner för modehuset Christian Dior.

Den berömda familjen Medici är en släkt som styrde Florens under flera århundraden. Ursprungligen levde Medici på den toskanska landsbygden, men blir från 1200-talet en välbeställd borgarsläkt i Florens. Genom handel och bankaffärer blev de en av Europas rikaste familjer och dess huvudmannen, Cosimo den äldre, grep 1434 makten i Florens. Cosimos ättlingar styrde Toscana fram till 1737. Medicéernas rikedomar medförde att de blev Europas främsta renässansmecenater under 1400- och 1500-talen. Till Medici hörde fyra påvar: Leo X, Clemens VII, Pius IV och Leo XI, och två franska drottningar: Katarina av Medici och Maria av Medici.

Ett perfekt tips för en söndagsutflykt med andra ord! Pussen

 

 

 

 

All fashion, history and art lovers should certainly visit the exhibition "Renaissance in Fashion Paper" available in Livrustkammaren in Stockholm during the period September 16, 2016 - March 19th 2017.

At Livrustkammarens homepage you can read about the exhibition that is described: Present meets history in the exhibition Renaissance fashion in paper where the Medici family visits Livrustkammaren in beautiful Renaissance costumes. Renaissance fashion in paper shows a collection of hand-painted costumes inspired by the Renaissance's most powerful family, the Medici in Florence. The costumes are made in the paper by Belgian artist Isabelle de Borchgrave and presented for the first time in Sweden and the Nordic region. The costumes of paper hint at the splendor of the Florentine Renaissance court: opulent shapes, strong colors, lace, ripples, trailers, bows and ruffles. Isabelle de Borchgrave has used historic artwork and portraits as the basis for her work. She also creates what we do not see in the portraits: the bottom of the suit and shoes, backs of dresses and stunning hairdos. The collection consists of 28 hand-painted paper costumes, worn by women, men and children, and a horse, all in natural sizes.

Isabelle de Borchgrave is a Belgian artist and sculptor (born 1946 in Brussels) and is primarily noted for her colorful paintings and advanced paper installations and costumes in natural sizes. She is represented at several museums worldwide. Isabelle de Borchgrave has also worked as a designer and made dressdetails for the fashion designer John Galliano when he was head designer for fashion house, Christian Dior.

The famous Medici family is a family that ruled Florence for several centuries. Originally Medici lived in the Tuscan countryside, but became from the 1200s a wealthy bourgeois family in Florence. Through trade and banking, they became one of Europe's wealthiest families and its principal, Cosimo the Elder, seized power in 1434 in Florence. Cosimo's descendants ruled Tuscany until 1737. Medici wealth meant that they became Europe's foremost renaissance patrons during the 1400 and 1500 quarters. For Medici was connection to four popes: Leo X, Clement VII, Pope Pius IV and Leo XI, and the two French queens: Catherine of Medici and Maria de 'Medici.

A great tip for a Sunday outing in other words! xoxo

 

Text and pictures from www.livrustkammaren.se (translated in english by myself)

 


0 COMMENTS