current mood - whatever

12 November 2016

 

 

 

Vaknade till ett mail som fick mig att bli lite, hur ska jag uttrycka de, fundersam kanske!? Vi är bara inne i vecka 2 av uppsatsarbete. Hittills har jag under dessa första 2 veckor i mitt arbete med uppsatsen Kronprinsessan Victoria - och mode i kunglig ämbetsutövning:

1. Läst igenom 14 böcker och avhandlingar

2. Läst igenom 12 modevetenskapsuppsatser och även varit på seminarium peer review och opponerat på kurskamrats uppsatsutkast

3. Kontaktat hovet och modemediarepresentanter

4. Sammanställt 22 representationstillfällen för att stödja min uppsats

5. Skrivit ihop ett råutkast, eller snarare en citat förteckning avseende min kommande uppsats om 22 sidor

Ändå så skickas ständigt från Universitet kommentarer och utvecklingar, som om jag ligger och latar mig dagarna i ända, ibland verkar det t.o.m att de inte ens läst min produkt. Frusterande! Men jag vet att jag är högpresterande, jag vet att jag är en toppelev, nu måste jag bara bortse från allt de lägger på mig och lite på min egen förmåga att göra goda resultat, oavsett! Känner jag mig själv, det här kommer bli utmärkt! Pussen

 

Woke up to a mail that made me, how should I put it, puzzled perhaps? We have just began writing our drafts or not yet 2 weeks. Already I have during these weeks with my essay Crownprincess Victoria - and fashion in royal duties:

1. Read 14 books and theses

2. Read 12 fashionscience essays and been to a seminar peer review and been an opponent at a student essaydraft

3. Been in contact with the court and fashion media representants

4. Put together 22 royal duties apperances to function in support for my essay

5. Written a early draft essay, or more of a summery of litterature and sources in 22 pages

Yet, all the time from the University I get new comments and work, as if I actuallly lay on my back staring at the ceiling all day long, and at times it feels that they has not even read my product. Frustrating! But, I do now I am an A-student, now I just has to put aside the anxiety they bring and trust in my own abilities to make a good result, regardless! If I know myself, this will work out excellent! XOXO

 

 

 

 


0 COMMENTS