christmas is coming - bonkers

20 December 2016

 

 

 

 

 

När jag vaknade i morse var min första tanke: Hur ska jag kunna hinna allt och samtidigt göra det riktigt, riktigt bra? Egentligen är svaret enkelt, ypperlig logistik, att tro på sig själv och gå på magkänslan! Just det där med magkänsla är något jag verkligen tror på. Eftersom jag är väldigt receptiv, så tror jag på det jag känner och jag tror också på bra energier. Därför är jag den typen som litar på mig själv och aldrig låter människor sätta sig på mig. Precis så är det med min uppsats just nu. Jag känner att jag får stöd och hjälp nästan dagligen av de som står för materialet, emedan jag känner att jag jobbar i ständig uppförsbacka med den som ska hjälpa och stödja mig på SU? Inte förtjust alls i alla dessa hinder som SU lägger ut hela tiden, men jag tar mig över dessa såklart. Jag är bara 22 år i år, och det är mycket som rör min uppsats runt omkring som jag behöver vägledning i och faktiskt är jag så himla tacksam att jag nu får det, även om det är från oväntat håll :) Som sagt, verkligen fullt upp just nu! Särskilt när julhandeln är igång och alla som kan ställa upp behövs på jobbet. Det här är resten av veckans schema fram till julafton:

Tisdag: Fm pw med Krispy runt Djurgården/Em julbord Gamla Riksarkivet med familjen

Onsdag: Fm möte Kungliga Slottet/ Em arbete Mulberry

Torsdag: Fm gym/Em arbete Mulberry

Fredag: Fm Ejes och Lisa Elmqvist/Em arbete Mulberry

Som ni ser full rulle. Uppsatsarbete är det som styr mig all övrig tid. Älskar utmaningar för när man klarat av dessa riktigt riktigt bra, då vill man ju bara dansa av glädje! Pussen

 

 

 

 

When I woke up this morning my first thought was: How will I be able to accomplish all my tasks and at the same time do it really, really good? Actually, the answer is simple, excellent logistics, to believe in yourself and believe your gut feeling! Gut feeling is something I really do believe in. Since I'm very receptive, I trust in what I feel and I also believe in good energies. Therefore, I am the type who trust myself and never let people mock me. This I feel with my thesis at this moment. I feel I get great support and help almost daily by those who provide for my material, at the same time I feel that I work in constant uphill due to the actions from the one who is supposed to help and support me at SU? Not at all fond of all these obstacles SU lays out all the time, but I take will proceed. I'm only 22 years old this year, and the subject of my essay means that I need support about things surrounding it, frankly I am in need of guidance in other areas then the essay itself and actually I am so very grateful that I get it daily, even if it is from an unexpected source :) Like I said, really busy these days! Especially when Christmas shopping is on-going and all the staff that are able to work is needed at job. This is the rest of the week's schedule until Christmas Eve:

Tuesday: Am pw with Krispy around Djurgården / Pm Christmas early dinner with family at Gamla Riksarkivet

Wednesday: Am meeting at the Royal Palace / Pm work Mulberry

Thursday: Am gym / Pm work Mulberry

Friday: Am groceryshopping Ejes and Lisa Elmqvist / Pm work Mulberry

As you can see full speed ahead! My essay is my main focus all my spear time. I do love challenges as when one has passed these really really good, one just feel like dancing in joy! XOXO

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS