counting the hours

09 January 2017

 

 

 

 

 

Nu är det bara timmar kvar! Om mindre en ett dygn är jag helt klar med min fil.kandidat i modevetenskap på Stockholms Universitet. Imorgon kl 09.00 har jag min uppsats opponering, sedan är det bara att luta sig tillbaka och hoppas att man får godkänt, hehe! Blev å andra sidan lite ledsen när jag såg en chef för ett svenskt modemagasin i en frågestund om jobb inom modebranschen rekommenderade endast om Beckmans och Borås i Sverige? Det verkar fortfarande vara så att modebranschen inte har en aning om den kunskap och påverkan modevetare kan erbjuda. En modevetare borde normalt gå före en journalist till redaktion i det fall skrivningar ska ske om mode, detsamma med PR och mode samt branscher där man analyserar och förutspår trender och modemarknaden i stort. Tråkigt också när man haft så himla bra lärare/föreläsare som Philip Warkander, Paula von Wachenfeldt, Marco Pecorari, Maria Ben Saad och  Lauren Downing Peters. Vet inte riktigt var det felar? Det kan vara att SU och Lunds Universitet inte marknadsfört sig tillräckligt? Det kan vara att man inom branschen bara ser till design och textil fortfarande såsom modeområden och inte vet om den här relativt nya utbildningen? Det är olyckligt eftersom man med en modevetare får en person som har djup kunskap om,  förutom dräkt- och textilkunskap, också ämnen som historia, samhällskunskap, ekonomi, marknadsföring, psykologi och etnologi skräddarsydda för hela modebranschen. Att inte använda dessa modevetare eller ens ge dem chansen är faktiskt nästintill oansvarigt, eller? Aja, bara timmar kvar! :) Pussen 

Now, just hours left! In less the one day I'm completely done with my BA in Fashion Studies at Stockholm University. Tomorrow at 09.00, I have my essay ppposition, after that I just have to wait and hope I get approved, hehe! I became a little sad today as I read what a boss of a swedish fashion magazine wrote as an answere about education and jobs in the fashionindustry as she only recommended Beckmans and Borås in Sweden? There still seems to be that the fashion industry does not have a clue about the knowledge and influence fashion scientist can offer. A fashion scientist should normally get the job before a journalist for the editorial in the case of editorial in fashionmagazines, same with work in PR with fashion as well as other jobs in the fashionindustry within analysis and prediction of trends and fashion market in general. Sadly, even as you had so very brilliant teachers / lecturer as Philip Warkander, Paula von Wachenfeldt Marco Pecorari, Maria Ben Saad and Lauren Downing Peters. I do not really know where this foolishness come from? It may be that Stockholms - and Lunds University do not promote and inform about the education enough? It may be that the industry only thinks design and textile still like fashion areas, and are unaware about this modern education? It's unfortunate because hiring a fashion scientis means getting a person who has a deep knowledge of, except apparel and textile knowledge, also subjects such as history, social studies, economics, marketing, psychology and ethnology especially made for the entire fashion industry. Not using these fashion scientist and giving the opportunities is actually almost irresponsible, or? Well well, only hours left! :)  xoxo

 

 

 

 


0 COMMENTS