vogue - sista skriket

08 February 2017

 

 

 

 

 

 

Alltså, min favorit och mentor genom modevetenskapliga studier modedoktorn Philip Warkander har tillsammans med Emma Veronica Johansson har skrivit en bok om mode, död och erotik. Jag har hört att boken "Sista skriket" är helt aaaaamazing och måste införskaffas direkt när jag kommer hem från Dubai :) De som känner som har läst den är så nöjda att så kunniga personer har släppt en modebok, istället för den vanliga svenska "modemaffian". Älskar djup kunskap om mode och mina förebilder i modebranschen är fortfarande Philip och Martina, sådetså! Läs gärna artikel i Vogue här som uppmärksammat boken! Pussen

Omg, my favourite and mentor thru my universitystudies in fashion theory the FashionDr Philip Warkander has together with Emma Veronica Johansson written a book about fashion death and erotic. I heard the book "Sista skriket" is so freakin aaamazing and I need to get i pronto as I get back from Dubai :) Those I know that read the book are so pleased with a book contaning so much knowledge about fashion, instead of the usual swedish "fashionmafia". I love deep knowledge about fashion and my rolemodels are still Philip and Martina, that it! Feel free to read an article in Vogue here about the book! xoxo

 

 

 

 

 

Picture of authors by Soren Jepsen and by cover by courtesy from authors, both from the article mentioned at www.vogue.com 

 


0 COMMENTS