sundays - remembrance

26 March 2017

 

 

 

 

Den här söndagen började med en walk-down-memory-lane, som innebär en söndag spenderad som i gamla tider på Villa Källhagen. En plats med omgivningar som jag känner igen lika bra som min egen bakficka med underbara Djurgården och de omgivningar som jag dagligen som barn och tonåring red runt omkring på min lilla ponny! Underbar brunch också och är det något jag skulle önska mig så skulle det vara att typ hyra hela stället för ett privat nyår med alla nära och kära med sleepover:) Villa Källhagen är ju också ett vackert hotell på en utmärkt plats, nära staden och ändå med friden och naturen + suverän service och mat!

En annan sak som jag kom och tänka på när vi promenerade på de välkända stigarna var alla uttryck jag använde som barn. Vi gick och skämtade om hur jag som barn upprepade allt mina föräldrar sagt på skoj. Som t.ex. att när vi handlade använde jag alltid pappas ord "Det tycker jag var billigt!" när man fick reda på pris i kassorna, haha! Ett annat uttryck var "Pengar är det minsta problemet!" som pappa alltid sade när någon började prata om pengar för i min familj pratar man inte om sånt! En annan rolig sak vi pratade om var när fröken på dagiset Breitenfeldtsgatan 1, Anna-Lisa, varnade alla oss barn för knark i sprutor som kunde ligga i sandlådor. Jag gjorde klart för henne att mina föräldrar knarkade bara på helgerna. Anna-Lisa skrattade och frågade mina föräldrar vad jag menat med det? Uppenbarligen var det mina föräldrars skämtsamma: "Ska vi ta oss en lite pille-knarkare!" som jag helt missuppfattat, haha. Underbara barndom och underbara föräldrar som gett mig den perfekta kärleksfulla uppväxten! Pussen

 

This Sunday began with a walk-down-memory-lane, which means a sunday like in the old days spent at Villa Kallhagen. A place with surroundings that I know as good as I know whats in my own back pocket with wonderful Djurgarden and its surroundings, an area that I daily as a child and teenager was horsebackridning around on my little pony! Wonderful brunch too and if it is something I would dream abot it would be the to rent the entire place for a private New Year with all the loved ones with a sleepover:) Villa Kallhagen is also a beautiful hotel in an excellent location, near the city and yet surrounded with peace and nature + great service and food!

Another thing that came to mind when we walked down all the familiar paths were all expressions I used as a child. We walked and joked about how I as a child always repeated everything my parents said for fun. Like for example. that I always used my father's words, "I think that was really cheap!" when getting the reciept at any cashier,  ha ha! Another expression was "Money is the slightest problem!" that my dad always said when someone started talking about money as for in my family that subect is a big no-no! Another fun thing we talked about was when the teacher in kindergarten at Breitenfeldtsgatan 1, Anna Lisa, warned all of us children for drugs in syringes that could be thrown at the playgrounds. I made it perfectly clear to her that my parents did drugs only on the weekends. Anna-Lisa laughed and asked my parents what I meant by that? Obviously, it was my parents joke: "Should we take us a little shot!" I completely misunderstood, haha. Wonderful childhood and wonderful parents who gave me the perfect loving upbringing! xoxo


0 COMMENTS