saturday - say it in music

02 April 2017

 

 

 

 

 

Känslan av att vara ååh så nära det som betyder såå mycket , men inte få komma ända fram eller riktigt nära. Känslan av att öppna en bok, men inte få läsa den. Känslan av att vilja veta så mycket mer, men hindras hela tiden. Så känns det idag! xoxo

That feeling of being ooh so close to what means so much, but not yet close enought and all the way. That feeling of opening a book, but being stopped from reading it. That feeling of wanting to know so much more, but being deprived of it all the time. That is todays feeling! xoxo

 

 

 

 

Känslan av att vara ärlig med sig själv och sitt hjärta. Känslan av att lida för någon i själen. Känslan av att vara känslosam. Dagens känsla! xoxo

The feeling of being true to oneself and ones hart. The feeling of suffering for someone in the soul. The feeling of being sensible. Todays feeling! xoxo

 


0 COMMENTS