balmain - new leadership - new visions

04 April 2017

 

 

 

 

Jag läste i Los Angeles Times att Balmain i måndags utsåg Massimo Piombini till toppenposten såsom efterträderare Emmanuel Diemoz. Med detta signalerar Balmain sina ambitioner att bli en global ledare inom lyxvaror under sina nya Qatari ägare. ”Det finns en stor möjlighet på marknaden. Balmain är en av de bästa dolda hemligheterna, eftersom varumärket inte är utvecklat med sin fulla potential ännu och med stöd av Olivier och en struktur som vi redan har och som vi kommer att förstärka tror jag att vi kommer att ha en lovande framtid ”, säger Piombini.

Oliver Rousteing indikerade att Balmain skulle utöka sina modevaror, utan att för den delen avvika från kärnpositionering såsom lyxmärke: ”Vi vill tänka avslappnad lyx”, sade han. ”. Vi vill använda mer denim, vi vill få in mer jersey i kollektionerna, stickat - något mer avslappnat, men ändå hålla kvar couturen och lyxen" Designern planerar nu att utveckla daywear för kvinnan: ”Hon är fortfarande stark, hon är säker, men jag tror att jag kommer att ta in en bit av bräcklighet i mina kläder också, lite mer romantik, eftersom jag tror att nu är det dags för mig att utforska en annan typ av stil och estetik, samtidigt behålla modehusets DNA som jag känd för och Balmain är känt för ”, säger han om hans kvinnliga kund. Rousteing kommer också närma sig en bredare manlig publiken.”Du känner igen Balmainkunden såsom att vara riktigt rock 'n' roll och hip-hop stil eller popstjärna, men jag tror att vi kommer att öppna Balmain till olika åldrar, olika typer av män, och det är verkligen viktigt. Jag är känd för superstjärnan Balmain, men jag tror att nu är det dags för Balmain att visa en annan aspekt och detta lockar mig ”.

Jag rekommenderar dig att läsa hela artikeln, som du hittar här! Det verkar som om Balmain armén stärker och samlar sina styrkor för en ny position i modevärlden! Om jag ägde ett modeföretag i Sverige, så skulle jag iaf börja inleda förhandlingar" xoxo

 

I read in Los Angeles Times that Balmain on Monday named Massimo Piombini to the top post, succeeding Emmanuel Diemoz, signaling its ambition to become a global leader in luxury goods under its new Qatari owners. “There is a great opportunity in the market. Balmain is one of the best hidden secrets, because it’s not developed at full potential yet, and so with the support of Olivier and a structure that we have and that we are going to reinforce, I think we’re going to have a great future,” Piombini said.

Oliver Rousteing indicated Balmain would expand its offering without straying from its core luxury positioning. “We want to rethink casual luxury,” he said. “We want to put more denims, we want to bring more jersey in the collection, knitwear – something more casual, but still keeping it couture and luxury."The designer now plans to develop his daywear offering for women: “She’s still powerful, she’s confident, but I think I will bring a bit of fragility in my clothes as well, a bit more romanticism, because I think now it’s time for me to explore a different kind of style and aesthetic, keeping the DNA of the house which I’m known for and Balmain is known for,” he said of his female customer. He will also address a broader male audience: “You know the Balmain customer for being really rock ‘n’ roll or hip-hop style or pop star, but I think we’re going to open Balmain to different kinds of ages, different kinds of men, and this is really important. I’m known for the superstar Balmain, but I think now it’s time for Balmain to show another aspect, and this is what excites me,” Rousteing said.

I recommend reading the whole article, which you find here! It seems that the Balmain army is strenghtening and gathering its forces and its position in the world of fashion! If I owned a fashion company in Sweden I would start negotiation pronto! xoxo

 

Picture from collection fall2017 taken from article that post is based upon at www.latimes.com.

 


0 COMMENTS