speed the time up for dubai

04 April 2017

 

 

 

 

 

 

Lääängtar till Dubai! Längtar härifrån! Egentligen vet jag inte vilket som jag längtar efter mest, är det att jag reser till någonting eller från någonting? Senaste veckan tyder det snarare på det senare kanske? Underbart är också att jag samlar mina styrkor, dvs mina vänner :) Vi kommer bli himla många som kommer från många olika länder och samlas i Dubai samtidigt, helt magiskt! Pussen

I do long for Dubai! I do long to get out of here! Actually I do not really know what I long for the most, to travel somewhere or travel away for something? The last week might relate to the latter maybe? Wonderful too that I am collection my energies, with this I mean my friends :) We are gonna be so many coming from various counties to gather in Dubai at the same time, completely magic! xoxo

 

 

 

 


0 COMMENTS