today i will wear black

08 April 2017

 

 

 

Idag kommer jag välja att vara klädd i svart! Svart, för det som hänt i Stockholm, svart för alla offer och deras anhöriga, svart för rädslan att Sverige kan förändras om vi låter rädslan ta plats i våra hjärtan. Svart för alla vi som påverkats så starkt och aldrig kommer glömma gårdagen. Svart också för allt folk som vill leva i frid och frihet med sin Gud, men som får utstå hat enbart för deras religionsval, för att någon galning gjort något totalt oförklarligt fruktansvärt!  Idag bär jag svart, fast jag kommer fortsätta leva på som vanligt och inte låta denna händelsen ändra min livsstil eller begränsa min frihet eller minska min tilltro till världens alla folk! Kärleken kommer alltid stå segrande! xoxo

Today I choose to be dressed in black! Black, for what happened in Stockholm, black for all the victims and their loved ones, black for fear that Sweden may change if we let fear enter our hearts. Black for all of us who was affected so strongly and will never forget yesterday. Black also for all people who want to live in peace and freedom with their God, but suffer hatred solely for their religious choices, when some madman did something totally inexplicable terrible! Today I wear the black, though I will continue life as usual and I will not let this incident change my lifestyle or limit my freedom or reduce my confidence in all the people of the world! Love always wins! xoxo

 

 


0 COMMENTS