Why I chose my fashion education ?

20 September 2015

 

 

 

Jag har fullt upp med studier hela dagen, men ska ändå försöka svara på en fråga som ställts här på hemsidan. Frågan var hur det kommer sig att jag valt att studera mode på universitetet?

När jag gick på gymnasiet valde jag en linje inom samhällskunskap med juridik inriktning. Anledningen till gymnasievalet var nog att mamma läst juridik vid Stockholms Universitet (hon har också en fastighetsmäklarexamen från KTH). Det är nog så att man brukar ta efter sina föräldrar i mycket när man är ung tonåring. Pappa har däremot alltid arbetat med sina stora intressen som blivit hans yrken; musik (skivaffär/DJ/skivbolag) bilar (uthyrning och försäljning).

När jag läst färdigt på gymnasiet träffade jag en studievägledare. Hon frågade mycket om mina drömmar och livsmål, alltså mer än enbart utbildning och karriär. När jag berättat att det enda jag visste med säkerhet är att jag inte kommer att bosätta mig i Sverige resten av mitt liv, svarade hon att då ska du absolut inte bli jurist! En jurist lär sig enbart lagstiftning som finns i Sverige, så om man vill bo och arbeta utomlands, så har den utbildningen ingen nytta!

Eftersom jag inte hade ett intresse som genast kunde bli ett yrke och som jag brann för, bestämde jag mig för att försöka ta en universitetsexamen och valde då med hjärtat och det blev mode, som är ett stort intresse ! Win-win!

Nu i efterhand kan jag säga att valet var helt perfekt. Jag storm trivs med kurserna och har lätt för tentorna. Det bästa är nog att utbildningen är så bred och internationell, så att den kan jag få stor nytta av även utomlands :) Efter den här terminen finns det inga måsten vad det gäller studierna! Jag kan prova på att bo utomlands eller satsa mer på olika modejobb! Framtiden är oviss, men jag ser framemot den med glädje och följer mitt hjärtas val :)

I have been busy with studies all day, but will anyhow try to answer a question posted on this website. The question was why I decided to study fashion at the university?

When I was in high school, I chose an education in civics with legal specialization. The reason for that choice was probably that Mom studied law at Stockholm University (she also has a real estate brokerage degree from KTH). It is fairly common that youngsters take after their parents choices of education and occupation. Dad has however always worked with his great interests and passions in life which are; music (recordstore / DJ / record label company) cars and old cars (rentals and sales).

After I finished studying at high school, I had a meeting with a student counselor. She asked about my dreams and goals in life, which is more important than just education and career. When I told her that the only thing I knew for sure is that I will not settle down in Sweden for the rest of my life, she replied that then you should definitely not become a lawyer! A lawyer learns only national law in Sweden, so if you want to live and work abroad, the law program will be of no careeruse in your life!

Since I did not have an interest/passion that immediately could become a profession and that I was passionate about, I decided to try to take a university degree and chose by my heart, so I chose fashion, which is a huge passion and interest of mine! Win-win!

In retrospect, I can say that the choice was absolutely perfect. I really enjoy the studies and I do not have to struggle to hard with the exams. The best is probably that the fashioneducation is so wide and international, so I can benefit from these studies abroad :) After this fall, there are no more musts when it comes to my studies and my life! I may try to live abroad or invest more time in various fashion jobs! The future is uncertain, but I look forward to it with joy and follow my heart's passions wherever they might lead :)

 

 

 


0 COMMENTS