royal vintage fashion

17 May 2017

 

 

 

 

Jag vill återigen se en modeställning såsom "Kunglig Vintage" som var 2011 års stora utställning i Livrustkammaren på Kungliga Slottet. Utställningen 2011 visade ett sjuttiotal klänningar som tillhört svenska kungligheter. Alla klänningarna var designade på 1900-talet, men med ett fokus på 1950-1960 talen. Inriktningen var svensktillverkad haute couture från flera av Sveriges exklusiva ateljéer från tiden som Augusta Lundin, Thunborg, NK:s Franska och Märthaskolan. Det som gör att utställningen skulle vara så aktuell idag är att förutom utställningens ledord, färg/ljus/rörelse, så tog den upp frågor om modets hållbara utveckling, återanvändning, miljövänliga material och miljövänlig produktion.

Jag har ofta funderingar kring just modet och kungligheter, kanske inte så konstigt med tanke på min uppsats vid Stockholms Universitet: För Sverige i tiden - Kronprinsessan Victoria och klädsel i kunglig ämbetsutövning. Det skulle vara fullkomligen rätt i tiden om utställningen kom tillbaka just nu, inte minst med tanke på Kronprinsessans engagemang och olika internationella uppdrag om miljöfrågor. Förutom själva utställningen inriktning har jag också andra modefunderingar. Jag skulle vilja klä upp Kronprinsessan i något vintage från Märthaskolan, gärna efter ritningar från Dior som skolan hade tätt samarbete med, ultimata valet vore med inspiration av Diors "The New Look". Tänk er vad underbart att se vår Kronprinsessa, kanske vid möte med nya franska presidenten Emmanuel Macron (en president med gröna idéer), bära något så fransktinspirerat, ändå svensk utsökt hantverk och vintage! Win-win :)

 

I would once again love to see a fashion exhibition such as "Royal Vintage", which was the 2011 major exhibition in Livrustkammaren at the Royal Palace. The exhibition 2011 showed about seventy dresses belonging to Swedish royalties. All the dresses were designed in the 20th century, but with a focus on the 1950s and 1960s. Focus was also Swedish-made haute couture from several of Sweden's exclusive studios of that the time as for example Augusta Lundin, Thunborg, NK's Franska and Märthaskolan. What makes the exhibition so right in time today is that in addition to the show's title, color / light / motion, it raised questions about the sustainable development, reuse and environmentally fashion.

I often have thoughts about the subjects fashion and royalty, maybe not so strange considering my choice of topic for my essay at Stockholm University: Crown Princess Victoria - dress choices in Royal duties. It would be perfectly right on fleek for the exhibition to come back, especially considering the Crown Princess's commitment in, and various international assignments, environmental issues. In addition to the exhibition itself, I also have other fashion thoughts ofc. I would like to dress up the Crown Princess in some vintage dress from Märthaskolan, preferably after Dior's designs that the school had close cooperation with, as the ultimate choice would be inspired by Dior's "The New Look". Imagine how wonderful to see our Crown Princess, maybe at the meeting with the new French president Emmanuel Macron (a president with green thinking), wear something so French-inspired, yet of Swedish exquisite craftmansship and vintage! Win-win :)

 

 


0 COMMENTS