bottega veneta cruise 2018 - top looks

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Här är mina utvalda bästa looks från Bottega Veneta Cruise 2018 kollektion. Jag tycker det var himla träffsäkert och kanske typiskt av Maier på det sätt han uttryckte sig om kollektionens koppling till bl.a nuet, modernitet och förändrade köpvanor hos kunder. Om Cruise kollektionen berättade Maier till Vogue: Så Cruise kollektionen." "Vad betyder det, kryssing, eller hur? Vi borde byta namn på den kollektionen, för jag tror att kundbeteendet har förändrats helt. Ingen köper kläder för någon tid i framtiden, att resa iväg så småningom. De köper kläder som de vill ha på sig just nu. "Enligt Vogue är en sådan avvisning av anakronism, dock romantisk, säkerligen viktig för en bransch vars framgång definieras av relevans. Det är sådant här tänkesätt av kreatörer som uttalas inför nya kollektioner som jag älskar att djupdyka i för att förstå modet på ett djupare plan. Modet börjar med analys, innovation, kreativitet och hantverk. Därför är det så magiskt att höra underliggande resonemang hos kreatörerna bakom modet :)  xoxo

 

 

 

 

Here are my personal best picks from the Bottega Veneta Cruise 2018 collection. I do think it was so on-fleek, and mayby typical Maier, in the way he expressed himself about the connection to time, modernity and changed customer consumer behaviour. About the Cruise Collection Maier said to Vogue: “So, the Cruise collection.”...“What does that mean, Cruise, right? We should rename that collection, because I think the customer behavior has completely changed. Nobody buys clothes for some time in the future, to go away eventually. They buy clothes that they want to wear right now.” Accordning to Vogue: Such rejection of anachronism, however romantic, is surely important for an industry whose success is defined by relevance. This is the way of thinking, that creators reveal while presenting their new collections, that I love to search deeper into in order to understand fashion. Fashion begins with analysis, innovation, creativity and craftmansship. Therefor it is truly magic to hear the reasons and thoughts of the creators of the fashion :) xoxo

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


0 COMMENTS