ff - fun fur - fendi

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

När jag såg den nya kollektionen Fendi ss Resort 2018 så blev jag så himla tagen. Hela kollektionen är så underbart skapad och stylingen perfekt. Som ni redan vet är det alltid viktigt för mig att se ett modehus historia i de olika kollektionerna. I den här kollektionen visar Fendi verkligen upp sitt modehistoriska arv. Suveränt! Den är också något underbart med ett enat Europa och att Fendi numer är en del av LVMH :)

Efter att ha läst modehistoria, är kopplingen i kollektionen till Italien, påtaglig för mig. Jag tänker dock på tidigt 1900-tal och Rosa Genonis undervisning på Universitetet i Milano i modehistoria och kopplingen till historia i stort. Genoni tryckte på behovet att italienska designers och konsumenter förklarade sin självständighet från dominansen av franska modeskapare. För att lyckas med det skulle man försöka: 1. Återskapa känslan från den italienska guldåldern ”Renässansen” som ett moment som ger nationen inspiration och stolthet. 2. Uppdatera och modernisera de institutioner som reglerade modeindustrin i Italien. 3. Frigöra italienskt mode från Frankrikes modehegemoni. Il Dulce, det vill säga Benito Mussolini, tog upp modebranschen som en del av fascismens agenda att hantera kulturyttringar kring nation, klass och genus i byggandet av ett nytt Italien och nya italienare. Eugenia Paulicelli har skrivit om detta i boken ”Fashion and Fascism”. Ett av syftena till bokens skapande var att hon ville visa att mode har varit ett av de viktigaste sätten som Italien använt för att försöka skapa, främja och klargöra en nationell identitet för sig själva. Hon ville också erbjuda en modeanalys som behandlar modet under ett bredare historiskt perspektiv för att se hur och varför fröet, till efterkrigstidens utveckling av det italienska modet att bli en stor aktör på den internationella scenen, grodde. Det här är bara ett exempel på hur viktigt modet verkligen är på olika sätt!!!

Allt började med att Fendi lanserades år 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom. Kopplingen är också sååå tydlig i nya kollektionen till uttalandet: "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

 

Den här kollektionen visar kopplingen till "FunFur" och det italienska arvet. Numer är Fendi är en del av LVMH och på så sätt finner jag en glädje att se Europa som en helhet och att Fendis inriktning inte ett sätt att försöka frigöra sig från franskt mode. Det känns snarare som Fendi är en egen självständig del och komplement som bidrar till modets utveckling som helhet, med respekt för modehusets egen historia :) ÄlskarT 

 

 

 

 

When I saw the new collection Fendi ss Resort 2018 I was so positively breathtaken. The entire collection is so wonderfully created and the styling is perfect. As you already know, it's always important for me to see the heritage from fashionhouse represented in the different collections. In this collection, Fendi really presents its fashion-historical heritage. Great! It is also something completely wonderful with a united Europe and that Fendi nowadays is part of LVMH :)

After reading fashion history, the link in the collection to Italy is so obvious to me. While studying fashionhistory, I have learned that in Italy, during the early 1900s, Rosa Genoni taught fashion theory and history at the University of Milano. Genoni pointed out the need for Italian designers and consumers to declare their independence from the dominance of French fashion. To do be able to accomplish that, they would try to: 1. Recreate the feeling from the Italian Golden Age "Renaissance" as an element that gives the nation inspiration and pride. 2. Update and modernize the institutions that regulated the fashion industry in Italy. 3. Freeing Italian fashion from the French fashion hegemony. Il Dulce, as Benito Mussolini also is known, used the fashion industry as part of fascism agenda to deal with cultural expressions around the nation, class and gender in the construction of a new Italy and the new Italians. Eugenia Paulicelli has written the book "Fashion and Fascism". One of the aims in writing the book was that she wanted to show that fashion has been one of the main ways that Italy used in order to create, promote and clarify a national identity for themselves. She also wanted to offer a fashion analysis that treats fashion in a broader historical perspective to see how and why the seed, the postwar development of Italian fashion, to become a major player on the international stage, growed. This is just one example how very important fashion really is many areas!!!

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome. The connection in this new collection is sooo strong attatched to the statement: "You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,”! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

This collection shows the connection to "FunFur" and the Italian heritage. Nowadays, Fendi is a part of LVMH and I do find great joy to see Europe as a whole and that Fendis's focus is not a way to try to free themselves from French fashion. It rather feels like Fendi is a separate independent part and a complement that contributes to the development of the world of fashion as a whole, respecting the heritage of the fashion house itself :) Love it!

 

 

 

 

 

All pictures from Fendi ss 2018 Resort at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


0 COMMENTS