makes me wonder - social media

01 June 2017

 

 

 

 

Ibland fastnar jag i tankar kring vad människor egentligen står för och vilka de är? Ibland visar verkligen social media via instagram och snapchat upp människors vridna uppfattning om livet och sig själva. Den här veckan har jag lite lätt tänkt kring hur en person, som utger sig vara en influencer och alltid säger sig hålla sanningen väldigt högt, kan vara så himla falsk? Hur kan man anse att man visar och skriver om sanningen om man har förvridit sitt ansikte av fillers till oigenkännlighet, från hur man såg ut från början, och taffligt lägger upp illa photoshoppade bilder där halva kroppen är bortretuscherad pga ett ohälsosamt leverne? Eller hur man kan lägga upp träningsbilder, nyttiga måltider och snap där man skrattar åt tjocka personer, när man samtidigt själv är riktigt överviktig och resten av tiden frossar i chips och sprit? Är vissa influencers idag något som påminner om de som visades upp på cirkus förr? Är det därför människor följer dessa? Hemskt!!!

Jag kanske är en överärlig person, kanske är jag också alldeles för snäll och alldeles för noggrann med mitt leverne och hur andra uppfattar mig? Men en sak är klar, jag anser mig aldrig bättre än andra eller försöker på bekostnad av andra upphäva mig själv! Jag tror på människans godhet och vill att alla mår bra och jag tror på strävan efter att vara det bästa jaget man kan uppnå! Pussen

 

Sometimes I think deeper about what people really stand for and who they really are? Sometimes, social media really shows, through instagram and snapchat,  people's twisted view of life and themselves. This week I have thought a bit about how a person, who turns out to be an influencer and prouds herself to always speak the truth,  can actually be so badly fake? How can one think that one are showing up and writing about the truth while distorted the entire face of fillers to unrecognizedness from what the personal looked from the beginning, and always put up images badly photoshopped where half the body is blurred away, due to an unhealthy lifestyle? Or how one can put up daily exercise pictures, healthy meals and snaps when laughing at fat people, while at the same time being really overweight oneself as a result of constantly eating chips and drinking alcohol? Are some influencers today something similar to those peolple shown off at the circus during history? Is that why people follow these influencers? Terrible !!!

Maybe I'm a too honest person, maybe I'm too kind and too careful with my lifestyle and how I look and are being looked upon as a person? But one thing is certain, I never try to feel better than others or at the expense of others to hightlight myself! I believe in the goodness of people and I want everyone to feel good with themselves and the pursuit of being the best person one can be! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS