Grayson Perry - Mulberry

09 June 2017

 

 

 

 

Grayson Perry and Johnny Coca at Serpentine Gallery

 

 

Jag vet inte om du är uppdaterad att Mulberry sponsrar konstnären Grayson Perrys utställning,  "The Most Popular Art Exhibition Ever!", på Serpentine Gallery i London. Grayson är en tolkare av nutida liv i konstnärligt uttryck och mycket välkänt för hans kvinnliga alter ego, Claire. Sambandet mellan Mulberry och Grayson känns så rätt i all sin kombination av brittiskhet, arv och modernitet särskilt som Grayson är en berömd brittisk kommentator av samtida samhälle och kultur. Utställningen "The Most Polular Art Exhibition Ever! " har många teman som popularitet och konst, maskulinitet och det nuvarande kulturlandskapet. Grayson återspeglar Mulberrys identitet som ett "oväntat brittiskt märke". Graysons användning av traditionella konstgjorda föremål med scener av nutida liv rimmar också bra iop med Mulberrys uttryck av motsägelserna för en verkligt brittisk identitet. Johnny Coca, Mulberrys Creative Director, sa om sponsringen: "Vi är glada att kunna stödja Grayson Perrys konstutställning! Det finns en sann förbindelse mellan mode och konst. Graysons arbete är i grunden brittisk och hans sammansmältning av traditionellt hantverk och tekniker, med en modern synvinkel är en juxtaposition som harmoniserar starkt med Mulberry. "

Jag älskar också den nya väskan, Mulberry Amberley! Nu dags att kila till jobbet! Hörs senare! Pussen

 

 


 

 

 

I do not know if you are updated of that Mulberry is sponsoring the artist Grayson Perry's exhibition 'The Most Popular Art Exhibition Ever!' at the Serpentine Gallery. Grayson is a intepreter of contemporary life in artistic expression and very well known for his female alter ego, Claire. The connetion between Mulberry and Grayson feels so right in all its combination of Britishness, heritage and modernity especialla as Grayson is a renowned British commentators on contemporary society and culture. The exhibition: 'The Most Popular Art Exhibition Ever!'has many themes as popularity and art, masculinity and the current cultural landscape. Grayson reflects Mulberry's identity as an 'unexpected brand of Britishness'. Also does Graysons use of traditional crafted objects with scenes of contemporary life go well toghether with Mulberry's celebration of the contradictions of a truly British identity. Johnny Coca, Mulberry Creative Director said about the sponsorship: “We’re delighted to be supporting Grayson Perry’s The Most Popular Art Exhibition Ever! at the Serpentine. There is a true connection between fashion and art. Grayson’s work is intrinsically British and his fusion of traditional craftsmanship and techniques, with a modern point of view is a juxtaposition that resonates strongly with Mulberry."

I also do adore the new bag, Mulberry Amberley! Now off to work! Laters! xoxo

 

 

 

 

pictures from www.instagram.com/tag/serpentinegallery and www.mulberry.com. please click on image of your choice for a closer look.


0 COMMENTS