train to gain

06 July 2017

 

 

 

 

 

 

Direkt efter jag slutade jobbet vid halv 7, så var det raka vägen till gymmet för ett svettigt pass tillsammans med några vänner :) Även om jag kanske hellre skulle tagit lite mer bubble med mina arbetskamrater så är det är skönt att komma in i rutiner som fungerar. Nu när jag arbetar heltid, så har jag gymmet inbokat tisdag, torsdag och lördag. Däremellan, om det finns tid över så försöker jag trycka in några sköna pws runt underbara Djurgården tillsammans med mitt lilla monster Krispy! När jag gymmar brukar jag alltid börja med mellan 30-60 minuter (beroende dagsform) på crosstrainern alternativt springa på löpband. Efter kondition så delar jag upp kroppen i olika dagar och fokuserar resterande del av gympasset på styrketräning. Det är ett upplägg som verkligen passar mig :) 

Om jag inte tränar så blir jag inte hungrig och då förlorar jag genast mycket i vikt och inte bara det jag blir liksom mjuk, mindre tajt och benigt smal haha! Jag älskar istället den där känslan av att vara vältrimmad och ändå hälsosam. Vad det gäller kosten har jag aldrig förstått människors hysteri kring vikt och mat? Jag skulle aldrig kunna leva utan glass, mörk choklad och franska ostar, mums! Jag har till och med svårt för att förstå diskussioner och fokus på mat, annat än när det är fråga om att prata positivt kring mat som t.ex. underbara rätter eller recept! En sak jag inte kan förstå är att man kan prata om andra personers vikt och utseende på ett negativt sätt? Jag har hjälpt flera vänner med ett kostschema och förslag på aktiviteter för rörelse, men först efter att de själva tagit upp saken och frågat om hjälp och ideer. Det är faktiskt så att när kroppen mår bäst och är i balans, då presterar man som bäst på jobbet och orkar även hitta på massa roligt i vardagen. Ingen trollformel där utan bara enkel matematik! Pussen

 

 

 

 

 

 

Immediately after I finished work at half past seven, it was just time to hit the gym for a hot session along with friends :) Even though I might have chilled instead with some more bubble together with my colleagues, I like to get into routines thar works out for me. Now that I work full time, I have the gym booked Tuesday, Thursday and Saturday. In between, if there is time over, I try to take some beautiful pws around the wonderful Djurgården together with my little monster Krispy! When I'm training, I usually start with between 30-60 minutes (depending on day mode) on the crosstrainer or run on treadmill. After fitness, I split the body for different days and focus the remaining part of the time at the gym on weight training. It's a layout that really suits me :)

If I do not exercise I do not get hungry enought and I'll lose a lot of weight immediately and will become soft, less tight and bony narrow haha! Instead, I love that feeling of being well-trimmed and yet healthy. As far as diet is concerned, I have never understood people's focus about weight and food? I could never live without ice cream, dark chocolate and french cheeses, mums! I even have difficulty in understanding negative discussions and focus on food, escept when it comes to talking positively about food such as wonderful dishes or recipes! One thing I can not agree with at all is people talking about the weight and appearance of other people in a negative way? I have helped several friends with healthy food plans and suggestions for activities for movement, but only after they have raised the matter and asked for help and ideas. For sure, when the body is as best and  in balance, one performs better at work and can also have energy left for a lot of fun in everyday life. No magic formula there, just simple math! xoxo

 

 

 

 


0 COMMENTS