roger federer - go go go

16 July 2017

 

 

 

 

 

Idag är det dags att återigen bli historisk :) Roger Federer ska "bara" lira hem sin 8:onde Wimbledon titel! Kanske inte så "bara"? :) Vad inte alla vet är att jag levde för tennisen när jag var barn. Jag började spela när jag var 6 år lite sporadiskt och i grupp, kanske det bästa sättet att börja genom att leka tennis och få bollkänsla! Efter något år började jag spela allt mer och daglinen. Jag tror att jag alltid varit en sådan som går all-in, kanske? Sena kvällar gick jag och pappa till skolgården på en närliggande skola med ett stort plank som var utmärkt med himla snabba returer och snabbt underlag. Jag spelade också enormt mycket privat ensam med min supertränare Johan Kareld. Vissa veckor bara någon extra gång i veckan. Vissa veckor nästan dagligen? Underbara tider :)

När jag var 9 år kom ridsporten in i mitt liv :) Som tur var låg min tennisklubb och ridsportsanläggning bara några meter ifrån varandra på Kungliga Djurgården, så efter skolan blev det ofta först ett tennispass sedan ett ridpass! När jag var 11 år gav mina föräldrar mig ett val, satsa på någon av grenarna eftersom du kan inte gå all-in i båda! Eftersom min vänstra handled hela tiden fick lindas av Kareld eftersom den blev lätt överansträngd och inflammerad, så bidrog det till mitt val av ridsport. Tennisen lades helt åt sidan när jag fyllde 12 år och som överrasknings födelsedagspresent fick min ponny (shagaya/welsh mountain)! Lyckligast i världen:)

Så, jag har en viss bakgrund i tennis. Jag hade chans att satsa och bli framgångsrik enligt min tränare, men jag valde en annan väg som jag aldrig ångrat. Min största idol inom tennisen har såklart alltid varit Roger Federer. Jag är ju också medborgare i Schweiz så idag finns inget annat än att hålla tummarna för att dagens Wimbledon hamnar där den hör hemma, hos den bäste av dem alla, Roger Federer! Pussen

 

 

 

 

 

Today it's time to be historic, again :) Roger Federer will "just" take home his 8th Wimbledon title! Maybe not so much "just"? :) What not everyone knows is that I lived for the tennis as a child. I started playing when I was 6 years old a bit sporadic and in a group, maybe the best way to start by playing tennis and getting the feeling for the ball! After a year, I started playing more and almost dail. I think I've always been a person that goes all-in, maybe? Late nights I went to the schoolyard at a nearby school, with my father to play against a big wooden wall that was excellent with soo fast returns and hard ground. I also took a whole lot of private lection alone with my supercoach Johan Kareld. Some weeks only one extra time a week. Some weeks almost daily? Wonderful times :)

When I was 9 years old, the equistran sport came into my life :) Luckily, my tennis club and equestrian center were only a few meters apart at Royal Djurgården, so after school it was often a tennis lesson first and after that some dressage! As I turned 11 years, my parents gave me a choice, choose one of the sports because you can not go all-in in both of them!  As my left wrist often was sored and being wounded by Kareld, it became easily overloaded and inflamed, that contributed much to my choice of equestrian sport. So, the tennis was laid aside as I turned 12 years old and as a surprise birthday present got my first pony (shagaya / welsh mountain)! Luckiest girl in the world :)

So, I have some background in tennis. I had the chance to go all-in and become successful according to my coach, but I chose another path that I never have regretted. My biggest idol in tennis has of course always been Roger Federer. I am also a citizen of Switzerland so today there is nothing else to do besides keeping my fingers crossed so that today's Wimbledon trophy goes where it belongs, to the best of them all, Roger Federer! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS