Last night and plans for this week !

05 October 2015

 

 

Last night @ Café Opera. Invited to dinner with friends and a little bit party, Thyra and Hedda spinning records. Picture by August Dellert for Finest.se

 

@ Stockholms Universitet hela veckan. Det är mycket nu och eventuellt ska en mode inköpsresa bli av denna vecka antingen till Paris, som vanligt, eller Milano och Rom? Det är bra att kämpa på lite extra med jobb just nu, eftersom jag under november och december kommer plugga på dubbel helfart :) Anledningen till det valet är att jag vill vara mer fri under våren/sommaren, för att sedan avsluta med en fil.kand. Modevetenskap ht 2016. När jag inte pluggar eller jobbar, så träffar jag vänner och går ut en hel del. :)

En sak jag kanske ska nämna är att jag ofta går ut helt nyktert. Anledningarna till detta val är många men framförallt; jag har inte behov av att dricka för att ha kul, jag satsar på studier och jobb och då kan man inte vara bakis, jag tror inte att det är bra att ta ett glas lite då och då utan att det är att smyga in i farligare vanor och jag har erfarenhet av människor nära mig som dött av förstörd lever när de var bara några få år äldre än mig! :/ Framförallt, jag tror på hälsosamt leverne och har aldrig provat en cigarett eller tagit någon drog samt att det är en av de främsta anledningarna till varför jag handskas med alkohol måttligt eller avstår helt, för hälsans skull :)

@ University of Stockholm all week. It is very much to do right now and possibly I be flying on a fahion buyer trip later this week either to Paris, as usual, or Milan and Rome? I like to struggle a little extra with job right now, because in November and December I will study at double full-time normal speed :) The reason for this choice is that I want to be more free, to do whatever I want during spring/summer, and then take up studies with a BA graduate in fashionscience fall 2016. When I'm not studying or working, I meet friends and go out a lot. :)

One thing I should mention is that I often go out completely sober. The reasons for this choice are many but most important ; I do not need to drink to have fun, I go all-in with studies and jobs, and then I can not be having hangovers, I do not think it's good to have a drink now and then, and that way of life is to slowly adapt dangerous habits and I do have experience of people close to me who died of destroyed livers when they were just a few years older than me! : / Above all, I believe in healthy living and has never tried a cigarette or taking any drug at all, and that it is one of the main reasons why I deal with alcohol moderately or abstaining altogether, for healths sake :)

 

 

 


0 COMMENTS