fbf - alice 14 year - the philosopher

05 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

När jag hittar gamla bilder på mig själv, slår det mig hur lillgammal jag var när jag växte upp! 14 år på bilden :) Jag var en riktig filosof som alltid hade funderingar kring etik och moral och filurade gärna ett steg längre än andra i samma ålder (valde faktiskt senare etik och moralkurser till gymnasiet) :) Jag var inte alls som andra tjejer i mitt område (Östermalm och privatskolan Fredrikshovs Slottsskola) och ville verkligen inte vara som dom heller! De andra tjejerna i området hade sina prioriteringar i 13-15 års ålder som handlade mestadels om shopping, ligga/bli ihop med killar och med det få någon sorts populärstatus samt festa med alkohol och cigaretter. De satsade oftast på killar som var betydligt äldre och vuxna, eftersom det gav mer pluspoäng och status när helgens bravader skvallrades om i skolan veckan efter. Många av deras föräldrar antingen jobbade eller var borta på semester/landet och våningar fanns alltid tillgängliga för fest, våningar med många sovrum ;)

Flera tjejgäng verkligen hatade mig och gjorde allt för att stöta ut mig och behandla mig som osynlig! Annorlunda var ett hot för dom! Mestadels tror jag, och fått erkänt av några av dem i efterhand, att de var avundsjuka på att de "populära" killarna alltid var, antingen nära vänner till mig, eller kära i mig!  Jag tror faktiskt killarna tyckte det var riktigt skönt med en tjej som inte jagade sönder dom som ett villebråd, utan bara var himla skön och rolig att hänga med! 

Vad gjorde jag då istället för att fnittra, skvallra, shoppa, supa och ligga??  Jo, förutom att jag satsade på att studera en hel del, så hängde jag varje dag efter skolan och hela helgerna antingen på TSK spelandes tennis, eller i stallet på Ryttarstadion med mina stallkompisar och såklart min egna ponny. Ibland gick helgerna även till att åka iväg och tävla i dressyr! Det var mitt liv! Ett aktivt val har mina föräldrar sagt i efterhand, som uppfostrat mig ganska gammeldags. En barndom som varit helt magisk och jag inte skulle vilja förändra på något sätt alls! <3 Den gjorde mig stark och harmonisk <3

Barndomen fick en vändning, eller tog slut, när jag fyllde 18 år och min ponny dog helt oväntat och alldeles för ung! Jag började gå ut och så smått träffa nya människor i nya miljöer! Jag älskar faktiskt utelivet, även om jag tröttnar på det rejält då och då samt känner att det numera bara är en övergående fas. Kanske är jag lillgammal fortfarande, fortfarande aldrig druckit mig redlös, provat att röka eller provat några droger. Eller snarare: Är jag den verkligt vuxna?

Jag har fortfarande kvar min etiska och moraliska kompass som gör att jag får lite huvudvärk när människor lägger ned sin tid på att skvallra och prata illa om människor som inte är närvarande! Samma när människor ältar gamla saker! Se framåt istället, världen har så mycket att erbjuda och det är bara upp till dig själv att släppa sargen och ta chansen! Bli den bästa människa du kan bli! xoxo

 

 

 

As I find old pictures features myself, it strucks me how grown-up I was on the inside! 14 years old at the picture :) I was a true philosopher who always had ideas about ethics and morals and did thinking one step further than others in the same age (actually I chose ethics and moral courses for high school too) :) I was not at all like other girls in my hood (Östermalm and posh private school Fredrikshovs Castle school) and really did not want to be like them either! The other girls in the hood had their priorities from the age of 13-15: shopping, lying / hooking up with guys to have sex and gaining some kind of popular status by that, as well as partying with alcohol and cigarettes. They usually go for boys/ who were significantly older even long time adults, as it gave more plus points and status when the weekend's bravades was gossiped around in school the following week. Many of their parents either worked or were away on vacation / countryside and the grande apartement were always available for parties, including many bedrooms;)

Several girlgangs really hate me and did everything to cut me out and treat me as invisible! I do think I was some kind of threat to them, or their way of life! Most of the time, I believe, and have been told by some of them afterwards in life, that they were jealous of the fact that the "popular" boys were always, close friends to me, or in love with me! I actually think the guys just thought it was really nice with a girl who did not chase them like a wild animal, instead just was fun and easy to hang out with!

What did I do instead of gossiping, fucking, shopping, bullying and lying ?? Well, I was studying a lot and I was hanging out every day after school an either on TSK tennisclub, or in the stable at Ryttarstadion with my friends there and of course my own pony. Sometimes during the weekends we even drove off to the countryside as I competed in equistrian sport, dressage! That was my life! An active choice, my parents have said in retrospective,as they hav raised me in a quite old-fashioned way A childhood that has been completely magical and I would not like to change it for the world! <3 It made me strong and harmonious <3

Childhood got a quick turn, or ended, when I turned 18 and my pony died quite unexpectedly and far too young! I started going out to meet new people in new environments! I actually love the nightlife, although I'm nowadays getting tired of it every now and feel that these years are just now a transient phase. Maybe I'm still too oldfashioned, still never really drunk or tried to smoke or tried drugs. Or rather: Am I a real strong adult?

I still have my ethical and moral compass that causes me to get a headache when people spend their time gossiping and talking shit about people who are not present! Same when people love to dwell on bad things that happened a loong time ago! Look forward instead, the world has so much to offer and it's only up to you to let go of rinkside and take a chance! Become the best person you can be! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS