h&m - take responsibility - for real

09 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

För någon som verkligen är ett fan av H&M och väldigt stolt över att Sverige har ett sådant multinationellt modeföretag som försöker att arbeta med hållbarhetsmål, gör himla fint prisvärt mode och med supercoola kampanjer, är jag helt enkelt chockad!!! Jag tänker inte ens lägga upp bilden som nu florerar över hela världen, skämsfaktorn är allt för hög! Jag skäms så oerhört, nästan som om jag gjort något oerhört fel personligen! Jag skäms inte bara för att bilden överhuvudtaget togs och sedan publicerades, utan främst för H&Ms oförmåga att på ett adekvat sätt ta ansvar för det som hänt! Hur kan man be om ursäkt för att någon kan ha tagit illa upp och skriva att produkten är borttagen ur sortimentet? Alltså, det är som om du kallar någon ful, fet och missanpassad och sedan ber om ursäkt för att den kanske tar illa upp? Inget ansvar alls, ingen ursäkt alls och framförallt inget svar på hur och varför detta skedde? Fruktansvärt dålig av H&Ms kommunikationsavdelning som borde ha kompetens, utbildning och förnuft nog för att inneha en sådan position i ett så stort företag hur man "gör en pudel" på ett legitimt sätt. Jag tror kommunikationsavdelningens "förklaring/ursäkt" gör att H&M bara förlorar än mer marknadsandelar, än om de hållt helt tyst!? Idiotiskt uttalande, särskilt i dessa hårda tider för konfektionsindustrin!

Mitt råd är, ta tag i ALLA som var med i den process som ledde fram till bildens skapande och publicerande. Stylister, fotografer, assistenter, casting, retoucher - PRECIS ALLA! Sparka dom allihop! "Se över interna rutiner"??? Gör en utredning och offentliggör den därefter för att visa att H&M de facto står för något helt annat än det som denna händelse visat på! Jag tror att denna händelse är ett sorts vägskäl för H&M. Är H&M det svenska modeföretaget som jag har en faktiskt nära och personlig relation till, eller har jag blivit dragen vid näsan? Sååå, himla ledsen och besviken!

 

For someone who really is a fan of H & M and very proud that Sweden has such a multinational fashion company trying to work with sustainability goals, makes great and stylish affordable fashion marketing them with super cool campaigns, I'm simply shocked !!! I can not even think about uploading that image that now thrives all over the world, the shame factor is far too high! I am so ashamed, almost as if I did something incredibly wrong personally! I'm not ashamed just because the picture was taken and then published, but mainly for H & M's inability to adequately take responsibility for what happened! How can you only apologize if someone has been offended and write that the product has been removed from the product range? So, this for me is as if you call someone ugly, fat and idiotic and then apologize for that the words might have been taken in a wrong way? No responsibility at all, no excuse at all and, above all, no answer to how and why this happened? Terribly bad of H & M's communications department who should have the skills, training and sense enough to hold such a position in such a large company and know how to make amends publicly. I think the communication department's "explanation / excuse" boosts that H & M only loses even more market shares than if they kept totally silent !? Idiotic statement, especially in these hard times for the clothing industry!

My advice is, identify ALL that were part of the process that led to that image's creation and publishing. Stylists, Photographers, Assistants, Casting, Retoucher - ALL OF THEM! Then give them the big boot! Make an investigation and publish it later on in order to show that H & M de facto represents something completely different from what this incident has showed! I think this incident is a landmark for H & M. Is H & M the Swedish fashion company that I have an actual close and personal relationship with, or have I been cheated on all the way? Sooo disappointed and sad!

 


0 COMMENTS