tbt - body changes

11 January 2018

 

 

 

 

 

 

Är det inte helt otroligt hur mycket man egentligen själv kan påverka både hur man mår och ser ut i sitt val av mat och träning! När jag ser tillbaka, inte ens 3 år på bilden, så känner jag att min kropp har förändrats lite sen den togs. Kanske inte så himla mycket, ändå har träningen fått mig att bygga muskler som jag aldrig haft tidigare. :) Jag har alltid varit lite för smal pga min snabba metabolisk, men nu har jag iaf en mer kvinnlig kropp än för 3 år sedan, även om jag bara gått upp några få enstaka kilon. Varför tar jag upp detta nu? Jo, jag har precis slutat träna och sagt upp mitt medlemsskap på S.A.T.S. Det finns inte längre fritid över att lägga så mycket tid på träning som jag gjort de senaste 3 åren. Såklart, är jag lite orolig att jag snabbt kommer minska kroppen jag numera byggt upp och återgå till mitt supertunna jag :/ Därför har jag bestämt mig att försöka variera träningen på ett nytt sätt för att anpassa den till mitt nya pressade tidsschema. Jag kommer gå till Sturebadet 2 kvällar i veckan efter jobbet för fightklass/bad/styrketräning och istället för att stå på crosstrainer och löpträna i fler timmar per vecka, så kommer jag ta morgonpws med min lilla Krispy. Inte bara träningen kommer förändras, utan jag ska också ta tag i kosten. :)  Inte för att gå ner i vikt, utan för att "rena" kroppen som stressat och festat alldeles för mycket det senaste året. Nya tag innebär för mig inga intag av tillsatser i mat/dryck, inget socker och minimera gluten. En måltid/utgång i veckan kommer jag hålla fri och även då med ett begränsat alkoholintag. 

Jag hoppas den här förändringen kommer att ge positiva effekter, inte främst på min kropp utseendemässigt, utan främst för mitt inre välbefinnande skull. Det är min övertygelse att detta kommer hjälpa mig att bli mer harmonisk, stresståligare och med det starkare mentalt! Vad tror Ni? Pussen.

 

Is it not soo amazing how much one really can influence how one feels and look thru choices in food and exercise! When I look back, not even 3 years back at this picture, I feel that my body has changed a bit since then. Maybe not so much, yet the training has made me build muscles that I never had before. :) I've always been way to thin, now at least I have some curves, even though I've only gained a few kilos. Why do I choose to take up this issue now? Well,  I just stopped training at the gym and have canceled my membership at S.A.T.S.  I have no longer free time to spend as much at the gym as I have done during these  last 3 years. Of course, I am a little worried that I will quickly lose some of my current body and return to my super thin look: / Therefore, I have decided to try and vary the training in a new way to adapt to my new pressed schedule. I will train at Sturebadet 2 evenings a week after work (fight class / bath / weight training) and instead of standing on a crosstrainer or running on the treadmill for several hours a week, I will take morning pws with my little Krispy. Not only will the training routines will change, but also the way I eat and drink :) I am not doing this to lose weight, only to "clean/detox" my body as it currently feels overstressed and overpartyed from my lifestyle this last year. New rules for me equals also choices of food / beverage without additives, no sugar and trying to minimize gluten. One day per week will be open free for both food/beverage, yet only with limited alcohol.

I hope this will have positive effects, not primarily on how my body looks, more on my inner well-being. It is certain that this will help me to become more harmonious and stronger mentally! What do you think? xoxo

 

 

 


0 COMMENTS