no strange feelings for me

16 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara fullkomligt normal, ändå såå väldigt speciell! Precis så har jag alltid känt mig :) Jag har alltid synts i mängden och mängden har alltid sett mig, även fast jag känt mig osynlig ibland. Är det inte så att när andra inte kan känna eller kunna vissa saker, så tror dom att dessa saker är omöjliga? Även om jag är fullt "normal" enligt alla tester, varför var det t.ex. så himla lätt för mig att studera på universitetet? Svaret på frågan kan delvis vara att jag har ett speciellt fotografiskt minne! Jag vet numer att det är en speciell gåva som jag har fått, att komma ihåg texter, bilder och skeenden exakt som sanningen ner på minsta detalj! En enorm fördel i modeindustrin, känslan för detaljer och ett fotografiskt minne. Å andra sidan så kommer jag inte alls ihåg oväsentligheter som jag inte ens tyckt på något sätt vara värda att minnas. Varför är jag också så känslig? Jo, en del kan vara att jag också fått en speciell gåva vad det gäller känsel. Jag kan t.ex känna ett EKG eller ett EEG som starka impulser inuti kroppen.

Alla dessa olika gåvor finns det forskning på att vissa få människor faktiskt kan ha, och jag är en av dem :) Därför blir det också lite speciellt för mig när andra människor har speciella gåvor. Jag blir liksom lite imponerad och känner en sorts tillhörighet till dessa människor! Vi är inte som alla andra! Igår var det en person som addade mig på instagram och gillade några bilder, en sådan speciell människa. En konstnär som kan höra färger!!! Ytterligare en av de gåvor som bara några få faktiskt givits. Kanske i ett enormt universum med olika livsformer,  hittar vi speciella varandra på något outgrundligt sätt? xoxo

 

To be perfectly normal, yet so very special! This is how I've always felt :) I've always been spotted out in a crowd and the crowed has always spotted me, even though I´ve sometimes felt invisible. Is not it that when others can not do or feel certain things, they think these things are impossible? Although I'm fully "normal" according to all social tests, why was it for example so easy for me to study at the university? The answer to that question may partly be that I have a special photographic memory! I know that it is a special gift I have received this gift of remembering texts, pictures and events exactly as the truth down to the smallest detail! A big plus in the fashionindustry, a sense for details and a photographic memory. On the other hand, I do not remember uninteresting things that I did not even think of wanting to be remembered. Why am also so sensitive? Well, it may also lay upon the fact that I also received a special gift in terms of feeling. For example, I can feel an ECG or EEG as strong impulses inside my body.

All these different gifts research prove that very few people actually can have, and I'm one of them :) Therefore, it also becomes a bit special to me when other people have special gifts. I get a bit impressed and feel a sort of belonging to these other people with gifts! We are not like everyone else! Yesterday, there was a person who added me on instagram and liked some pictures of me, such a special person too. An artist who can hear colors !!! Another of the gifts just a few actually are given. Perhaps in an enormous universe of different lifeforms, we do feel a special relationship in an unambiguous way for each others? xoxo

 

 

 

 


0 COMMENTS