give med a drumbeat for exposing a fake influencer

28 January 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Give up a drumbeat for my attempt to show how, especially you fashion- and beauty companies, may spot a fake influencer on Instagram :) Even though I am not an Influencer at all myself, or even thinking too much of Instagram in my everyday life :) There are many ways to get followers and likes on Instagram. The most common way is to be constantly on-line and constantly start following / or unfollowing other Instagrammers, while at the same time being very active in commenting and pushing the likebutton. This shows as this fakes some weeks are following thousands of other Instagrammers, other weeks just a couple of houndreds.  This is the the most common way to boost up their own accounts followers, likes and even comments.  Unfortunately there are those who go even one step further.  Those who,  I feel, has lost connection with reality and who they really are as they seems to feel that Instagram likes and followers is a way to reach some celebrity status in a strange and really sick way. You can spot them out easily by:

1. Looking more closely what type of followers they actually have. Are they predominant by people with these tree features: Instagrammers who follow a lot of followers,  followers who have few followers themselves and mainly public figures. This is a simple indication of a Instagrammer that has bought followers and likes.

2. Accounts with strange names of the followers and often in number combinations, are strongly suggesting purchased followers and likes.

3. Disconnected commentator function is one of the clearest proof of purchased followers and likes. Real influences always have open fields for comments, because they have an ongoing dialogue with their followers and seeks their input. (Some, however, choose to open some pictures for comments, but then just a few and always sexy images, as they render more interest). Also, see if the comments are from very many different people, or just a few creating or a conversation as this is yet another proof of purchased followers and likes.

4. Always look at the file where the influencer itself is tagged. If it is tagged almost only in its own posts or by a small number of friends, then it is a further clear proof of purchased followers and likes. A real influencer is often tagged by other influencers and has a huge number of images with many likes with it is tagged in.

5. An influencer uploads pictures with other influencers. Everyone of these people are trying to help each other. If a person with thousands of followers postes exclusively images on themself and never with any other "famous" influencer, it's 100% a fake Instagrammer who has bought followers and even bought likes.

6. The clearest of them all to spot a fake: Fake name of the InstagramAccount!! It should be first- and surname ALWAYS! A true Influencer should always be able to be seeked upon by its name on for instance Google!!! If not, fake fake fake Influencer with bought followers and likes!

It is a little worrying in todays society as a person's self-esteem depends on how much feedback it receives on Instagram. When a person feels compelled to buy likes and followers to feel significant in some strange way. I unfortunately see these examples all the time !! Often people with very bad self-esteem and disturbing vision of reality. Often from the "bottom layer of society", living in the dark outskirts of sociey, without highter education or real goals in life. (Many of these people usually add pictures on luxury items and hotel) Well anyway, I just feel like I want to hug these people and tell them that: You should value yourself higher! You should et up your own achievable goals in life and use your strengths! Put your efforts on the right things! The truth will set you free and the sky is the limit! xoxo

 

 

Ge mig en trumvirvel för mitt försök att visa på vilket sätt ni, särskilt mode- och skönhetsföretagare, kan klä av en fake influencer på Instagram!! Även om jag själv inte är en Influencer överhuvudtaget, eller ens bryr mig så mycket om Instagram alls på daglig basis :) Det finns många sätt att skaffa sig följare och likes på Instagram. Det vanligaste sättet är att ständigt vara inloggad och konstant följa/avfölja nya människor, samtidigt som man är väldigt aktiv på att kommentera och trycka like. Det innebär att man vissa veckor följer flera tusen personer, varvat med enbart några hundra andra veckor. Det är det absolut vanligaste sättet att boosta upp sin egna följarskare, sina egna likes och även kommentarer. Sedan finns det dom som går ett steg längre, de som jag känner tappat greppet på vilka de faktiskt är och känner att likes och följare är ett sätt att nå något kändisskap och får dem att bli eftertraktade på något konstigt och riktigt sjukt sätt. Du kan klä av dessa genom att:

1. Se närmare på vilka följare de faktiskt har. Är det övervägande personer som i sig själva följer väldigt många och följare som har stora följarskaror så är det en indikation på att man köpt följare och likes.

2. Konstiga namn på följare och ofta i sifferkombinationer, tyder på köpta följare och likes.

3. Avstängd kommentatorfunktion är ett av de tydligaste beviset på köpta följare och likes. Riktiga influencer har alltid öppet fält för kommentarer eftersom de har en pågående dialog med sina följare och vill ha deras input. (Vissa väljer dock att öppna några bilder för kommentarer, dock alltid bara sexiga och avklädda bilder, då de renderar större intresse). Se också om kommentarerna är från väldigt många olika personer, eller bara ett fåtal eller t.om en konversation då detta är ytterligare ett tydligt bevis på köpta följare och likes.

4. Se alltid på fliken där influencern själv är taggad. Är den taggad i egna inlägg enbart eller bara av få antal vänner, så är det ett ytterligare tydligt bevis på köpta följare och likes. En riktigt influencer är ofta taggad av andra influencers och har ett enormt antal bilder med många likes som den är taggad i.

5. En influencer lägger upp bilder med andra influencers på. Allt för att hjälpa varandra. Om en person med tusentals följare lägger upp uteslutande bilder på sig själv och aldrig med någon annan "känd" influencer, så är det 100% en fake som köpt sina följare och även köpt likes.

6. Det absolut tydligaste sättet på en fake Influencer, ett skapat konstigt namn! En riktigt influencer använder alltid sitt för- och efternamn!! Man ska kunna söka efter en riktigt influencer via namnet på t.ex. Google!! Om det inte är så, falsk influencer med köpta följare och likes!! 

Det är lite oroande i samhället när en persons självkänsla beror så mycket på vad den får för feedback på Instagram. När en person känner sig tvingad att köpa likes och följare för att känna sig betydande på något sätt. Jag ser tyvärr dessa exempel hela tiden!! Ofta personer med väldigt dåligt självförtroende och oroande skev verklighetsuppfattning. Ofta från "samhällets bottenskikt", boende i någon utsatt förort, utan utbildning eller reella mål i livet. (Många av dessa personer lägger oftast upp bilder på betalresor och hotell) Aja, hursom jag känner att jag bara vill krama dessa personer och säga att: Du duger som du är! Sätt upp dina egna uppnåbara mål i livet och hitta dina styrkor! Lägg din kraft på rätt saker! Sanningen kommer vara befriande! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS