make media great again

02 February 2018

 

 

 

 

 

 

"Vem ska man tro på, tro på, tro på...". Ni kommer väl ihåg den gamla låten. Ska vi bara svälja allt det media fyller oss med? Det är nog en mer aktuell fråga än någonsin, eftersom hela mediaindustrin har närapå kollapsat i validitet och inte hittat en inriktning att vara trovärdiga på ännu. Media består av en så stor del av "fake news" eller kanske bättre uttryckt "propaganda". Egentligen: Rent ljug kan ju inte vara "fake news" eftersom det bara är lögner och inte överhuvudtaget nyheter. Vad är sant egentligen när vi läser tidningar, ser på tvsändningar, följer sociala media och läser bloggar? Jag tror man alltid måste vara källkritisk och tänka, allt det här kommer till mig av en anledning. Vad kan denna anledning vara? 

Jag älskar program som detta från UR Samtiden från Mediadagarna i Göteborg, "Make Media Great Again". Deltagarna var magiska i sin öppnande diskussion och föreläsningen som hålls av Galina Ester Shubina (startar runt 41.00) är riktigt minnesvärd media. Följ länk här!

När jag ändå är inne på ämnet pratar media och journalistik, så ska jag åtminstone se journalisten/krönikören/dokumentärpersonligheten Peter Al Fakir intervjuas i fredagsintervjun på svenska Uutiset på SVT2 kl 1745. Inte ett program jag följer normalt, men när en sådan nära familjemedlem porträtteras så är det ett program som bara måste ses <3  Jag jobbar idag, så det får bli att gå in och titta i efterhand på SVTPlay såklart! xoxo 

 

Should we just swallow up all that media fills us with? It is probably the most valid media question today as it seems that the entire medi industry has collapsed in close proximity and has not found an new approach to be credible today. Media consists of such a large proportion of "fake news" or perhaps better expressed "propaganda". Actually:  Pure lies can not be "fake news" because it's just false and not news at all. What is really the truth when we read newspapers, watch TV, follow social media and read blogs? I think one always have to be critical while taking media and think, all of this comes to me for a reason. What can this reason be?

I love programs like this from UR Samtiden from the Media Days in Gothenburg, "Make Media Great Again". The participants were magic in their opening discussion and the lecture held by Galina Ester Shubina (starting around 41.00) is a really memorable media moment. Follow link here!

When on the subject of media and journalism, I for one will watch the journalist / chronical writer / documentary personality Peter Al Fakir being interviewed and portraited at Swedish TVprogram "Uutiset" on SVT2 at 1745. Not a program I usually look at, but when such a close family member is portrayed, it's a must program to be watched <3.  I work today, so my wiew will be afterwards on SVTPlay, of course! xoxo

 

 


0 COMMENTS