royal wedding dresses

15 May 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This post will be in Swedish as it is about a current televison program on SVT: "Royal Weddingdresses". As you already must know is that these Royal weddingdresses in fact played their part in my fashion scientific thesis "CrownPrincess Victoria - dress in royal duties" . I will discuss the program and the connection to my thesis in Swedish below. Bare with for not translating into English, as the program itself and my thesis has no translation into English either! xoxo

 

I helgen sände SVT programmet "Kungliga brudklänningar" vilket är ett ämne som var en stor del av min forskning inför mitt modevetenskapliga uppsatsarbete med "För Sverige i Tiden - Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning".  Största delen gav min forskning gav mig svar på hur Kronprinsessan Victoria kunde ändra sin kungliga garderob och genom denna förändring få positiva fördelar i sin image genom förändrad branding, pr, marketing och även att hon genom förändrad klädsel kunde visa vilka frågor som stod henne närmast hjärtat, såsom miljöfrågor. (Jag vet att Kronprinsessan själv personligen fick del av min forskning och även min uppsats när den var färdig) 

Tilläggas ska i denna del av uppsatsen innefattade även ett specifikt ämne "Kungliga brudklänningar" med ett ursprung i den då pågående utställningen på Kungliga Slottet. I min modevetenskapliga forskning blev jag inbjuden till Kungliga Slottet för att göra några intervjuer. En av dessa intervjuer, som tog plats på Kungliga Slottet, gjorde jag med chefen för Kungl. Husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket, Överintendent Margareta Nisser-Dalman. Hon ansvarar för förvaltningen av de kungliga slottens lösöresamlingar och Bernadottebibliotekets samlingar av böcker och fotografier. En del av det s.k. "kunskapsförmedlande arbetet" sker ju i form av utställningsverksamhet (intervjun i sin helhetsform finns som bilaga till min uppsats).  Kronprinsessans bröllopsklädsel har jag också undersökt extra nära genom en egen fältobservation vid Kungliga Slottets utställning ”Kungliga brudklänningar 1976-2015”. I uppsatsen har Kronprinsessans brudklädsel undersökts i jämförelse med Drottning Silvias och de samtida prinsessorna inom svenska kungahuset, men även andra historiska och samtida europeiska kungligheter. 

Vad tyckte jag då om det aktuella SVTprogrammet? Jo, det var trevligt att höra kungligheterna själva berätta om sina brudklänningar och självklart även de svenska designers som var intervjuade :) Vad jag saknade i programmet var dock en förmedling av den känsla som Drottning Silvia berörde så fint i sitt invigningstal då hon förklarade utställningen som "En utställning i kärlekens tecken". Vad jag också saknade var bilder på utställningens konstruktion och uppbyggnad som är en stor del av upplevelsen, att via brudklänningarna komma de kungliga brudarna närmare. Programmet gav mig främst en sorts nostalgisk återblick till för mer än ett år tillbaka när kunglig garderob tog upp den största delen av mitt liv! :) xoxo

 

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS