Amazing Camilla Akrans for Fotografiska Instagram

06 November 2015

 

Picture by Camilla Åkrans from instagram.com/fotografiska

 

Från och med idag, så är en av våra största modefotografer nämligen Camilla Åkrans ansvarig för Fotografiskas instagramkonto. Det ska bli spännande att se vad hon väljer att lägga upp :) Åkrans är en av mina absoluta favoriter av svenska modefotografter tillsammans med t.ex. Micke Jansson och tidigare Robert Nettarp. 

Så här skriver Fotografiska på instagram om Camilla Åkrans:

" Fotografiska presenterar stolt veckans Instagramfotograf: Camilla Åkrans. Rihanna, Jennifer Lopez, Victoria Beckham och Nicole Kidman; alla har de stått framför hennes kamera. Camilla Åkrans är en av de mest framgångsrika modefotografer Sverige någonsin haft. Hennes estetiska bilder kännetecknas av en minimalistisk sensualism som sätter kvinnans villkor först. Hon dokumenterar hellre en fantasi än skildrar verkligheten. Med kunder som Chloé, Hermès och Missoni varvat med uppdrag för ELLE, Vogue och Harpers Bazaar har hon hela världen som arbetsplats men sin bas i Stockholm. ”Jag tror att männen, ­eftersom 99 procent av alla modefotografer är män, är mer intresserade av att porträttera ­kvinnor som de vill ha, medan jag mer por­trätterar kvinnor som jag vill vara, och det syns.” Camilla Åkrans / Di Weekend. Camilla har från början valt att vara väldigt privat och har endast gett ett fåtal intervjuer. Att hon nu tar över vårt Instagramkonto är något unikt som både vi på Fotografiska och Camilla själv ser som en otroligt spännande upplevelse. #fotografiska "

 

From today, ne of our greatest swedish fashion photographers namely Camilla Åkrans is responsible for Fotografiskas instagramaccount. It will be exciting to see what she chooses to post :) Åkrans is one of my absolute favorites of the swedish fashionphotographers among for example Micke Jansson and late Robert Nettarp.

This is how Fotografiska writes about Camilla Åkrans on their instagram:

"Fotografiska proudly presents this week´s Instagramphotographer Camilla Åkrans. Rihanna, Jennifer Lopez, Victoria Beckham and Nicole Kidman; all have they stood in front of her camera. Camilla Åkrans is one of the most successful fashion photographers Sweden ever had. Her aesthetic images are characterized by a minimalist sensuality that puts the woman's condition first. She documents rather a fantasy than depict reality. With customers such as Chloé, Hermès and Missoni interspersed with assignments for ELLE, Vogue and Harper's Bazaar, she has the whole world as a workplace but is based in Stockholm. "I think the men, because 99 percent of all fashion photographers are men, are more interested in portraying women as they want, while I'm more portray women as I want to be, and it shows. "Camilla Åkrans / Di Weekend. Camilla has initially chosen to be very private and has only given a few interviews. That fact that she now takes over our Instagramaccount is something unique that both we at the Fotografiska and Camilla herself see as an incredibly exciting experience. #fotografiska "

 

 

 

 


0 COMMENTS