It´s my houses, while I´m dreaming

07 November 2015

 

 

Ibland drömmer jag om min framtid! Vissa säger att man skapar sin egen framtid, men jag tror den skapas av någon högre makt, kanske ödet? I mina drömmar bor jag utomlands, troligtvis i USA, England eller Frankrike eftersom jag inte kan tänka mig att bosätta mig i Sverige i framtiden. I mina drömmar bor jag både utanför storstaden och inne i storstaden, det bästa av två världar! I mina drömmar är mitt boende i en historiskt väldigt gammal stil eller i futuristiskt väldigt modern stil. I mina drömmar så får jag massa barn med en underbar man som är kärleken i mitt liv och min bästa vän på en och samma gång och för alltid. Jag har inte klara mål med mitt liv, inte heller anser jag att karriär är en prioritet i mitt liv på lång sikt. Det enda jag drömmer om är ett långt liv omgiven av kärlek och att mina nära är friska! Ni kanske undrar varför jag tänker så precis idag? Jag hittade ett underbart hus och den där känslan av att i Stockholm hör jag inte hemma för alltid, svepte över mig! Känslan av att skapa något nytt, ett nytt liv tillsammans med kärleken och en underbar framtid blev påtaglig. Även om jag inte är där ännu, så får jag väl ändå fortsätta drömma........<3

Sometimes I dream about my future! Some say that you create your own future, but I believe it is created by some higher power, perhaps fate? In my dreams I live abroad, probably in the US, Britain or France because I can not imagine myself settle down in Sweden in the future. In my dreams I live both outside the city and inside the city, the best of both worlds! In my dreams i either live in a very ancient old house or in a very futuristic contempory house. In my dreams, I have lots of children with a wonderful man who is the love of my life and my best friend at the same time and for eternity. I do not have clear goals with my life, nor do I believe that a career is a priority in my life when I think long term. The only thing I dream of is a long life surrounded by love and my loved ones in good health! You might wonder why I think so today? I found a wonderful house and a feeling, that Stockholm I will not call home forever, swept over me! The feeling of creating something new, a new life together with a loved one and a wonderful future became strong. Even if I'm not there yet, I guess I'll still continue dreaming ........ <3

 

Pictures from instagram.com/chateaugudanes and instagram.com/future8od 

 


0 COMMENTS