I miss the sound of earlier years !

29 November 2015

 

 

 

Idag längtade jag mig tillbaka tidigare lägenheter! Även om jag är vuxen nu, så kändes det som något i mitt hem idag fattas! Vad är det då som jag saknar kanske ni fråga som inte känt mig länge? Jo, jag saknar ljudet! Ljudet av pappa stående vid sitt DJ-bås i hemmet, framför sina två Technics 1200 med musik på högsta volym och en discoglob snurrandes i mitten av rummet! Ljudet av enarmade banditer, flipper, wallboxen och jukeboxen men framförallt kanske arkadspelet Defender som stod i mitt sovrum. Hur många gånger ända sedan jag var litet barn har inte vi, och mina kompisar, tryckt i enkronor och dragit i banditerna och spelat Defender. Idag, känner jag att jag saknar just ljuden, ljuden från min barndom och ljuden från mina tonår! Hemma hos pappa i hans nya lägenhet fanns ingen plats för alla apparater, men DJ-båset finns kvar, det kommer han nog aldrig ge upp. Min lilla pappa DJ Micke! Haha <3

 

Today I yearn for life in my earlier homes! Although I'm an adult now it felt like something in my home today is missing! What is it that I'm missing, you might ask yourself if you have not known me for long? Well, I miss the sound! The sound of my father standing at his DJ booth at home, in front of his two Technics 1200 with music at top volume and a disco globe spinning in the middle of the room! The sound of slot machines, pinballmachines, the wall box and the jukebox, but perhaps primarily my own arcade game Defender which stood in my bedroom. How many times since I was a small child did we, and my friends, push in coins and pulling the bandits and played the Defender. Today, I feel I miss these sounds, the sounds of my childhood and the sounds from my teens! My other home at fathers in his new apartment had no place for all the devices, but the DJ booth is there, somethine he will never give up. My little daddy DJ Micke! Haha <3

 

 

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS