Swedish Fashion is having a moment !!!

03 December 2015

 

 

Bild 1. Blazer Whyred och Bild 2. Stutterheims trenchcoat (Bilder från www.wwd.com)

 

Jag läste en artikel idag på www.wwd.com om svenskt mode som jag citerat delar av nedan. Artikeln var riktigt intressant och en länk till artikeln finns här. I artikeln beskriver bl.a. flera av våra svenska designers som berättar vad som inspirerar dem och det finns även korta intervjuer från företrädare som kallas ”Svenska ledande modestjärnor”: Whyred, Our Legacy, CMMN SWDN, Hestra, Uniforms for the Dedicated, Tärnsjö Garveri, Stutterheim och Tretorn.

Medan många varumärken som härstammar från Norden i tysthet växer inom länderna har svenska varumärken - och kläder för män i synnerhet - snabbt fått dragningkraft utomlands."Svenskt mode är den snabbast växande exportindustrin i landet", säger Jockum Hallin, medgrundare av Our Legacy, ett av Sveriges ökande varumärken. "År 2014, ökade modeexporten med 7,3 procent, exklusive H & M - det är tre gånger så mycket som någon annan exportindustri" - en trend, konstaterar han, som har stigit under de senaste fyra åren.

En minimalistisk strategi och svenskarnas besatthet för funktion är nyckeln till landets framgång, enligt Emma Hedlund, ena halvan av Cmmn Swdn: "Vad som gör svenskt mode så framgångsrikt är affärsmodellen - det är långvarig, vilket gör den kommersiell tilltalande. Svenskt mode är inte skrikande, det kan gå direkt från catwalken till butiken. "

"Detta är en del av vårt skandinaviska design - det är ren och tidlös. Vi lägger inte till alltför många extrafunktioner för att göra att plaggen håller längre i din garderob ", tillade Hallin, som noterar hur landets kultur, baserad på en sund balans mellan arbete och privatliv, lämnar utrymme för individer själva att uttrycka sig och samtidigt främja en entreprenörsanda.

Framgången har även tagit lokalbefolkningen med överraskning. "När Acne började med en 100 jeans, som distribuerades till de ”coola kidsen” i stan, var det smart marknadsföring, men ingen trodde att de skulle bli så här stort stora ", säger Sofia-Li Molin, kreativ chef för Svenska Moderådet, med hänvisning till Tiger of Sweden, Filippa K, J.Lindeberg och Whyred bland pionjärerna som sätter Sveriges kläder för män på världskartan. Idag, är mer än hälften av de sökande till Svenska Moderådets talangtävling, designers för herrkläder eller unisex märken, konstaterar hon.

Jag är som modestuderande, så himla stolt över Sveriges position i den globala modevärlden :)

I read an article today at www.wwd.com of Swedish fashion which I quoted parts of below. The article was really interesting and link to the article available here. The article describes for example several of our Swedish designers who tells us what inspires them and there are even small interviews in the article from representatives of brands that is called ”Sweden´s leading fashion lights” like Whyred, Our Legacy, CMMN SWDN, Hestra, Uniforms for the Dedicated, Tärnsjö Garveri, Stutterheim and Tretorn.

While many labels hailing from the North have been quietly growing their footprint domestically, Swedish brands — and men’s wear in particular — are quickly gaining traction abroad. “Swedish fashion is the fastest growing export industry in the country,” said Jockum Hallin, cofounder of Our Legacy, one of Sweden’s rising brands. “In 2014, fashion exports jumped 17.3 percent, excluding H&M — that’s three times as much as any other export industry” — a trend, he noted, that has been surging for the last four years.

A minimalist approach and the Swedes’ obsession with function are key to the country’s success, according to Emma Hedlund, one half of Cmmn Swdn: “What makes Swedish fashion so successful is the business model — it’s long-lasting, which gives it a commercial appeal. Swedish fashion doesn’t shout, it can go directly from the show to the store.”

“This is part of our Scandinavian design heritage — it’s clean and timeless. We don’t add too many extras to make the garments last longer in your closet,” added Hallin, noting how the country’s culture, based on a healthy work-life balance, leaves individuals space to self-express while fostering an entrepreneurial spirit. The success has taken even locals by surprise. “When Acne started with a batch of 100 jeans, distributing them to the cool kids in town, that was clever marketing, but nobody expected it to become this big,” said Sofia-Li Molin, creative director of the Swedish Fashion Council, citing Tiger of Sweden, Filippa K, J.Lindeberg and Whyred among the pioneers who put Sweden’s men’s wear on the map. Today, more than half of the applicants to the Swedish fashion council’s talent competition are men’s wear designers or unisex labels, she observed.

I, as being a fashion science student, is so proud of Swedens position in the global fashion market :)


Bild 1. Our Legacy och Bild 2. Whyred och CMMN SWDN (Bilder från www.wwd.com)

 

 


0 COMMENTS