This year is my BA in Fashion Science year :)

15 January 2016

 

 

Wieee, antagen till kursen modekursen "Lyx och begär genom tiderna”. Kursen behandlar fenomenet lyx och dess utveckling från tidigmodern till postmodern tid i det västerländska samhället. Den kursansvarige är Fil. Dr Paula von Wachenfeldt som också bedriver forskning inom lyxstudier. Till kurslitteratur har vi bla.a en bok som jag längtar att läsa nämligen antologin ”Det svenska begäret - sekler av lyxkonsumtion ” i vilken en grupp forskare studerat lyxens långa historia från de äldsta överflödsförordningarna fram till modesystemets uppkomst under 1930-talet. Bokens redaktörer är också Paula von Wachenfeldt och professor Klas Nyberg, båda verksamma vid Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet. Jag älskar lyxigt mode, och eftersom jag just nu arbetar med accessoarer inom lyxsegmenetet så passar kursen helt rätt i tiden också :)

En annan kurs, som tyvärr inte finns tillgänglig på Stockholms Universitet längre, men som jag längtat efter att gå är ”Kläder och utseende i japansk kultur” som tidigare fanns vid institutionen för orientaliska språk (japanska) på Stockholms Universitet. Den kursen syftade, enligt kursbeskrivningen, till att ge en översikt över kläder och utseende i japansk kultur och en introduktion till de viktigaste kulturhistoriska nyckelbegreppen inom fältet. Undervisningen var också väldigt praktiskt upplagd med dels visuellt material (bilder, filmer, kläder) men även med inblick i praktiker (påklädning). Jag hoppas kursen kommer tillbaka och förhoppningsvis att den kan tas in i Centrum för Modevetenskaps kurskatalog. :) Anledningen till att jag vill gå kursen är att jag skulle vilja veta mer om vad som påverkar japanska designers som till exempel Limi Feu, Yuma Koshino, Kenzo Takada, Junya Watanabe och Yohji Yamamoto. En annan person med rötter i Japan är Nicole Formichetti som är både en stylist och designer, kanske ändå mest känd som Lady Gagas före detta stylist. Formichetti är också modechef för Vogue Hommes Japan. Hans tidigare designs för Mugler involverade mycket av latex och skarpa axlar, medan hans arbete för Diesel hade fokus på street-wear kläder i läder och denim. (Titta gärna på det gamla klippet här nedan)

En annan modedesigner som har påverkats av Japan är svenska modedesignern Bea Szenfeld, också en tidigare Lady Gaga stylist. Szenfeld hade nyligen en utställning i Sverige med en kollektion i vitt papper, inspirerad av den japanska origami tekniken.

Jag vill verkligen veta så mycket som möjligt om min stora passion, mode! <3
 

Wiee, admitted to the fashion course "Luxury and desires of all time". The course deals with the phenomenon of luxury and its development from early modern to post-modern era in Western society. Responsible for the course is Phil. Dr. Paula von Wachenfeldt who also conducts research in lyxstudier. For litterature we, among others, have a book that I long to read namely the anthology "The Swedish craving - centuries of luxury consumption" in which a group of researchers studying luxurys long history from the oldest abundance regulations until the fashion system's emergence in the 1930s. The book's editors are also Paula von Wachenfeldt and Professor Klas Nyberg, both from the Centre for Fashion Studies at Stockholm University. I adore luxury fashion, and due to my current work with accessoires in the luxury segment the course is held at the right time :)

Another course, which unfortunately is not available at the University of Stockholm anymore, but I long to attend is "Clothing and appearance in the Japanese culture" that existed at the Institution of Oriental Languages ​​(Japanese) at Stockholm University. The course aimed, according to the course description, to give an overview of the clothing and appearance of Japanese culture and was an introduction to the most important cultural key concepts in the field. Teaching was also very interesting with both visual material (photos, movies, clothes) but even with an insight into the practices (dressing). I hope the course will be back soon and maybe it can be taken into the Centre for Fashion Science course catalog. :) The reasons for me wanting to attend to such a course is that I would like to know more about what influences japanese designers as for example Limi Feu, Yuma Koshino, Kenzo Takada, Junya Watanabe and Yohji Yamamoto. Another person with roots in Japan is Nicole Formichetti who is both a stylist and a designer, but mostly known as Lady Gagas former stylist. Formichetti is also a fashion director for Vogue Hommes Japan. His previous designs for Mugler had plenty of latex and off-beat pointed shoulders, while his work for Diesel had focus on street-wear in leather and denim fabrics. (Check old clip below)

Another fashionsdesigner who has been influence by Japan is Swedish fashiondesigner Bea Szenfeld , also a former Lady Gaga stylist. Szenfeld recently had an exhibition in Sweden with a collection made in white paper inspired by the japanese origami technology.

I really want to know so much as possible about my passion, fashion ! <3 

 

 


0 COMMENTS