Mulberry and Coca - Just a few weeks away

29 January 2016

 

 

 

Jag läste på brittiska Western Daily Press affärssidor om svårigheterna att förutsäga hur framtiden ser ut för den ombytliga modeindustrin. Richard Bache rapporterade att västvärlden är välsignade med ett antal ikoniska varumärken som är säker på att klara sig. Nästa månad väntas den efterlängtade återkomsten av Somersets Mulberry till London Fashion Weeks catwalks.

Thierry Andretta, koncernchef har berättat att: "Vår strategi börjar ge konkreta resultat i linje med våra förväntningar. Vi ser fram emot Johnny Cocas första Mulberry kollektion som kommer att betona vår brittiskhet och vårt arv i läder, samtidigt som den levererar hög kvalitet inom vårt riktade prissegment. Vi håller fast vid vår brittiska tillverknings-industri som producerar cirka 50 procent av våra väskor. Vi är entusiastiska inför framtiden och ser fram emot att Mulberry som varumärk uppfyller sin potential både i Storbritannien och internationellt."

Decemberhandelns uppdateringar visade att Mulberry har fortsatt att investera i sina Somerset fabriker. Företaget berättade att det hade uppnått betydande effektivitetsförbättringar under de senaste 12 månaderna. Fabrikerna arbetar med full kapacitet, levererar i tid och producerar 50 procent av företagets handväskor. Företaget förbereder sig nu febrilt för sin första kollektion under nya creative director Johnny Coca.

Den Chilcomptonbaserade lyxvarujätten fortsätter sin nya satsning. Mulberry har 600 anställda vid sina två Somerset fabriker - på huvudkontoret i Chilcompton och på Bridgwater. (Jag måste också tillägga att Somerset polisen arbetar hårt just nu med en smash and grab tidigare i veckan mot Mulberry Factory Shop i Shepton Mallet där tjuvar stal en stor mängd lager. Tre män bröt sig in i butiken i Kilver Street genom att krossa en dörr med en slägga. De stal sedan varor för ett enormt högt värde)

Coca anslöt sig till Mulberry i juli förra året och har haft ett nära samarbete med design- och produktutvecklingsteamen att förbereda AW16 kollektionen. Efter sin Londondebut kommer varorna att nå butikerna under juni i år. Så hela modevärlden kommer ha fokus på söndagen den 21 februari när Coca kollektion för a/w 2016 avslöjas. :) Längtar <3
 

I read at british Western Daily Press buisiness page about how it is difficult to predict what the future holds for the fickle fashion industry. Richard Bache reports the West Country is blessed by a number of iconic brand names which are sure to punch above their weight. Next month sees the long-awaited return of Somerset's Mulberry to the London Fashion Week catwalks.

Thierry Andretta, chief executive officer, said: "Our strategy is beginning to deliver tangible results in line with our expectations: "We look forward to Johnny Coca's first Mulberry collection which will emphasise our Britishness and our heritage in leather, while delivering great quality within our targeted price range.We remain committed to our UK manufacturing base, which produces about 50 per cent of our handbags. We are excited about the future and look forward to the Mulberry brand fulfilling its potential both in the UK and internationally."

December's trading update added that Mulberry has continued to invest in its Somerset factories. The firm said it had achieved significant improvements in efficiency over the past 12 months. It is working at full capacity, deliver on time and produce 50 per cent of the firm's handbags. The company are feverishly preparing for its first collection under new creative director Johnny Coca.

The Chilcompton-based luxury goods giant continues its revival. It has a 600 staff at its two Somerset factories – at HQ in Chilcompton and at Bridgwater. (I must add that Somerset police are working hard with the smash and grab earlier this week at the Mulberry Factory Shop in Shepton Mallet where thieves stole a large quantity of stock. Three men broke into the store in Kilver Street by smashing a door with a sledgehammer. They then stole a large number of high value items)

Mr Coca joined Mulberry last July and has been working closely with the design and product development teams to prepare the AW16 collection. After its London debut the ranges will hit the shops during June this year. So the eyes of the fashion world will be on it on Sunday, February 21, when Mr Coca's range for Autumn/Winter 2016 are revealed :) Can´t wait <3

 

 


0 COMMENTS