be the best person you can be

08 February 2016

 

 

Picture Tobias Fischer

 

 

Hur konstig dessa moderna tider är. Igår såg jag filmen ”Seven” och den fick mig verkligen på att fundera kring hur mycket ondska det finns i världen. Hur nästan de katolska sju dödssynderna är moderna vardagliga accepterade begrepp. Hur mycket finns det inte av t.ex. avund, girighet och otrohet? Även om jag inte är någon troende person, så är de värderingar som styr mig sådana värderingar som finns i flera religioner. Jag är t.ex.aldrig avundsjuk eller girig! Det skulle t.ex. aldrig falla mig in att involvera mig i en person som redan har ett förhållande. Så mycket människor runtomkring mig försöker involvera mig i deras drama, ändå väljer jag alltid att stå utanför. Peace out haters <3

 

How strange these modern times are. Yesterday I saw the movie ”Seven” and it really got me thinking about all the evil in the world. How almost the catholic seven deadly sins are modern and almost acceptable actions. How much envy, greed and infidelity thats around? Even though I am not a religious person, the values that leads me are ideals that are goals for peoples way of living in many religions. I am for instance never jealous or greedy! I would never involve myself with a person that already has a relationship. So many people around me trying to involve me in their dramas, although I always choose to not participate. Peace out haters <3


 

 

Love this fashion "Three Wise Monkeys" version. For me it stands for do not talk shit, look with hate and listen to evil gossip.

 

 

 

 


0 COMMENTS