reasons for absence - screaming inside

01 March 2016

 

 

 

Anledningarna till att jag varit inaktiv på denna hemsida är att jag den senaste veckan ställt inför en hel del förändringar. Min mor har fått en hjärnblödning, så även om jag försöker hålla modet uppåt och sköta vardagen som vanligt som möjligt så kommer vissa saker få stå tillbaka eftersom allt inte kan hinnas med all rehab nu.... Även om min mors önskan är att mitt liv fortsätter så normalt som bara möjligt. Hoppas ni har överseende. Alla ni som funnits där för oss senaste veckan, älskar er <3

 

Reasons for not being active at this websight is that life had its big turns this week. My mother got a cerebral haemorrhage, so even though I try to keep going and take every day like it comes lots of things has changed and priorities has to be done due to that time for rehab and such... Even though my mums hope is that I continue my life as normal as possible. I hope U bare with me. And all you who has been there for us the last week, love you <3

 

 


 


0 COMMENTS